Ewa Kozioł

Zbierka v prospech poškodených pri požiari v Novej Belej

Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku
vyhlasuje v súvislosti  s tragédiou požiaru v Novej Belej zbierku – Dar srdca –
v prospech krajanov poškodených pri požiari 19. júna 2021. 

Každý, kto chce poškodeným pomôcť, môže prispieť na vyčlenený účet Spolku Slovákov v Poľsku:
BGŻ BNP PARIBAS
59 1600 1462 1836 1842 2000 0007  

BIC/SWIFT: PPABPLPK

Účel platby:
pre poškodených v Novej Belej

Darcov budeme priebežne zverejňovať na našej internetovej stránke: www.tsp.org.pl v kolónke Dar srdca.

Fašiangy-Ostatki 2022

Tradičné podujatie Ostatki – Fašiangy Krempachy 2022
sa uskutočňuje opäť v online edícii
a všetky podrobné informácie k tomu nájdete dolu v pravidlách.

Slovenský dom v Jablonke pod strechou

Jablonka na Orave patrí dnes k moderným rýchlo rozvíjajúcim sa obciam s veľkým potenciálom v oblasti obchodu a turistického ruchu. Hoci pandémia koronavírusu obmedzila viaceré projekty a bola dokonca zneužitá na „dočasné“ pozastavenie odbavovania svätej omše v slovenskom jazyku, čo krajania vždy pri návšteve Oravy nezabudnú spomenúť, predsa len aj počas nej sa ukázalo, že slovensko-poľská spolupráca môže mať pozitívny dopad pre celý región.

scitanie

Čaká nás sčítanie obyvateľstva

Už sme si pomaly zvykli, že v dvadsiatom prvom storočí sa v rokoch zakončených jednotkou uskutočňuje v krajinách Európskej únie sčítanie obyvateľstva a bytov. Niektorí odborníci tvrdia, že tohtoročné sčítanie už bude posledným, na ktorom môžeme aktívne participovať, keďže o desať rokov už budú všetky informácie o nás digitalizované. Ťažko povedať, či prístroje by za nás dokázali určiť aj naše osobné preferencie ako národnosť či náboženstvo, s určitosťou je však potrebné, aby sme ich pri tomto sčítaní neopomenuli.

Želania

Radosnych Świąt Wielkanocnych

życzy

Towarzystwo Słowaków w Polsce

Radostné

veľkonočné sviatky

želá

Spolok Slovákov v Poľsku

Oznámenie

Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku oznamuje, že v súvislosti so zavedením hygienických obmedzení úradmi Poľskej republiky v súvislosti s ďalšou vlnou epidémie COVID-19, ktoré boli vyhlásené na území celej krajiny od 25. marca 2021 do 9. apríla 2021 pozastavuje činnosť klubovní a Domov slovenskej kultúry SSP na Spiši a Orave.

Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku sa obracia na jednotlivé Miestne skupiny SSP a Obvodné výbory SSP, aby hore uvedené rozhodnutie prijali s pochopením, ako aj na vedúcich jednotlivých klubovní a slovenských domov, aby dodržiavali všeobecne záväzné nariadenia.

Za jestvujúci stav sa ospravedlňujeme.

25. 03. 2021

Ústredný výbor

Spolku Slovákov v Poľsku

Výsledky XXVI. Fašiangov-Ostatkov

edicia on-line 2021

Laureát súťaže za hudbu:
Ľudová kapela z Jurgova

Laureát súťaže za spev:
Ženská spevácka skupina FS Dolina z Krempách

Laureát súťaže za tanec:
FS Mladé Hajduky z Vyšných Lápš

Slovenská sv. omša on-line z Krakova

Odporúčame do vašej pozornosti informáciu o možnosti sledovať slovenskú sv. omšu on-line z Krakova. Od 24. januára je v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch pred milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách sv. sestry Faustíny každú nedeľu o 11.00 hod. slúžená svätá omša v slovenskom jazyku. Pre ctiteľov Božieho milosrdenstva zo Slovenska a nielen bude takto umožnená účasť na Eucharistii priamo v centre úcty k Božiemu milosrdenstvu. Svätú omšu on-line môžete sledovať na webstránke alebo na YouTube kanáli: Faustyna.pl. Bohoslužby budú viesť striedavo vdp. Pavol Kubani a vdp. Jozef Bednarčík. Môžete sa jej zúčastniť aj osobne. (aj)

Share your vegan experience with people like you.

Store

Healthy Food Ltd. 251 Stonewood St, Downey,
CA 90241

Opening Hours

Monday - Friday09am - 09pm

KUBET