1%

Vážené krajanky, krajania, priatelia Slovákov v Poľsku,

Chcel by som Vás informovať, že od júla 2015 sa Spolok Slovákov v Poľsku
stal verejnoprospešnou organizáciou a môže zbierať 1%
dane na realizáciu nasledujúcich cieľov uvedených v stanovách:   

– organizovanie kurzov slovenského jazyka,

– vydávanie časopisov pre slovenskú národnostnú menšinu – mesačník Život a taktiež Almanach Slováci v Poľsku,

– činnosť slovenských knižníc,

– podpornú činnosť pre prezentáciu umeleckých vystúpení,

– činnosť galérií a výstavných salónov, kultúrnych domov a stredísk, slovenských klubovní,

– vedenie vyučovania hry na hudobných nástrojoch, kurzov tanca, školení,

– podporu vyučovania slovenského jazyka vo verejných školách.

Prosíme preto, aby ste na to pamätali a podporili hore uvedené ciele
vo Vašom celoročnom daňovom priznaní a uviedli naše registračné číslo

KRS: 0000254010.


V dobe pandémie COVID-19 je to veľmi dôležité.

Ak napíšete číslo KRS: 0000254010 v patričnej kolónke,
pomôžete zrealizovať ciele, ktoré sú naďalej pred nami.

PhDr. Ludomir Molitoris, PhD.,

generálny tajomník  

                                                                       Spolku Slovákov v Poľsku

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy