Vydanie štvorjazyčnej publikácie – Turistický sprievodca po Zamagurí

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013

Vydanie štvorjazyčnej publikácie
– Turistický sprievodca po Zamagurí
 

Dňa 1. júla 2013 Spolok Slovákov v Poľsku Obvodný výbor na Spiši spoločne s mestom Spišská Stará Ves začali realizovať projekt pod názvom Vydanie štvorjazyčnej publikácie – Turistický sprievodca po Zamagurí. Táto publikácia, na ktorej príprave sa budú podieľať odborníci zo Slovenska i Poľska, bude obsahovať stručnú históriu jednotlivých zamagurských obcí, opis prírodného bohatstva i kultúrneho a historického dedičstva Zamaguria, vyznačenie turistických trás, možnosti ubytovania a stravovania sa na slovenskej i poľskej časti Zamaguria. Sprievodca bude doplnený mapou oblasti i zaujímavými fotografiami. Tým, že bude až v štyroch jazykových verziách – slovenskej, poľskej, nemeckej a anglickej a až do roku 2020 prezentovaný tiež na internetových stránkach partnerov – osloví pomerne veľkú cieľovú skupinu ľudí, presahujúcu hranice Slovenska a Poľska. Po vydaní spomínaného turistického sprievodcu bude projekt zavŕšený uskutočnením dvoch výstav a dvoch konferencií na slovenskej i poľskej strane Zamaguria, počas ktorých partneri predstavia za účasti médií spomínanú publikáciu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Poľskej republiky prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013. (mm-m)

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy