Prehliadka krajanských dychových hudieb

Prehliadka dychových hudieb pôsobiacich na severnom Spiši a hornej Orave v Poľsku, ktorá sa koná vždy v inej spišskej alebo oravskej obci. Ako hostia sa počas každého podujatia predstavia aj mažoretky a dychová hudba zo Slovenska. Prehliadka sa teší veľkému záujmu divákov i turistov.

XLI. Prehliadka krajanských dychových hudieb 2023

Predposlednú septembrovú nedeľu sa Kacvín odel do hudobných šiat utkaných z tónov trúbok, klarinetov, saxofónov, kornetov, tenorov, pozáun, túb, bubnov, činelov i ľudských hlasov. Konal sa tu totiž už XLI. ročník Prehliadky krajanských dychových hudieb, spojený s oslavami 20. výročia obnovenia dychovej hudby Spolku Slovákov v Kacvíne. Pri príležitosti tohto výročia vyšla aj pamätná publikácia z pera historičky a publicistky Milice Majerikovej-Molitoris. odujatia sa okrem oslávenca zúčastnili dychovky z Novej Belej, Krempách, Nižných Lápš, Jurgova a Vyšných Lápš, ako aj druhá dychovka z Kacvína, pôsobiaca pri Dobrovoľnom hasičskom zbore. Ako hosť vystúpili mažoretky Trend z Prievidze a dychová hudba Oravanka z Trstenej.

XL. Prehliadka krajanských dychových hudieb 2022

Počas prvej septembrovej nedele sa centrom Vyšných Lápš niesli zvuky najrôznejších dychových nástrojov a bubnov, v ktorých rytme kráčali hudobníci v rovnošatách či usmievavé mažoretky s čarovnými paličkami, občasne vyletujúcimi do povetria a vracajúcimi sa do šikovných rúk uniformovaných dievčeniec. Dôvody na takúto nezvyčajnú parádu boli dva. Spolok Slovákov v Poľsku organizoval jubilejný štyridsiaty ročník Prehliadky krajanských dychových hudieb a dychovka z Vyšných Lápš si pripomínala už 140. výročie svojho založenia.

Podujatia sa okrem oslávenca zúčastnili dychovky z Jurgova, Malej Lipnice, Novej Belej, Krempách, Kacvína a Nižných Lápš. Vystúpil tiež FS Hajduky z Vyšných Lápš a FS Spiš z Novej Belej. Ako hosť zo Slovenska sa predstavila fantastická dychová hudba Maguranka z Kanianky, ktorej vystúpenie skrášľovali mažoretky Trend z Prievidze.