Publikácie o Fridmane, Kacvíne a Nedeci

Fridman, Kacvín a Nedeca patria medzi najstaršie zamagurské obce, v ktorých pulzuje život nepretržite už viac ako sedemsto rokov. Pri príležitosti sedemstého výročia prvej písomnej zmienky o týchto obciach vydal Spolok Slovákov v Poľsku tri publikácie prezentujúce slovom i obrazom ich dejiny i súčasnosť. Najrozsiahlejšia Nedeca podáva na takmer päťsto stranách vývoj obce od jej počiatkov až do súčasnosti. Ďalšie dve – Fridman a Kacvín – korelujú s prezentovanými výstavami a približujú život v týchto dedinách rovnako od ich vzniku až dodnes. Všetky tri publikácie uzreli svetlo sveta aj vďaka finančnej podpore poľskej nadácie Všeobecnej poisťovne – Powszechny Zakład Ubezpieczeń, S.A. (mm-m)

Partner:

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji