Ewa Kozioł

VÝSLEDKY XXVII. FAŠIANGOV-OSTATKOV

Prinášame dlho očakávané výsledky Fašiangov-Ostatkov 2022, ktorých sa v on-line edícii zúčastnilo celkovo 38 rôznych umeleckých telies z Novej Belej, Jurgova, Krempách, Kacvína, Tribša Nedece, Vyšných Lápš, Lapšanky, Podvlku či Hornej Zubrice. Účinkujúcim ďakujeme za udržiavanie tradícií našich predkov a odbornej porote za náročnú prácu pri hodnotení.

jury

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 2022

Výtvarnú súťaž Ludwika Korkoša s názvom Bratislava – hlavné mesto Slovenska, ktorá sa uskutočnila v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave a Školou umeleckého priemyslu z Bratislavy, pokladáme za vyhodnotenú a prinášame výsledky, na ktoré už účastníci určite netrpezlivo čakajú.

Share your vegan experience with people like you.

Store

Healthy Food Ltd. 251 Stonewood St, Downey,
CA 90241

Opening Hours

Monday - Friday09am - 09pm