Ewa Kozioł

VÝSLEDKY XXVII. FAŠIANGOV-OSTATKOV

Prinášame dlho očakávané výsledky Fašiangov-Ostatkov 2022, ktorých sa v on-line edícii zúčastnilo celkovo 38 rôznych umeleckých telies z Novej Belej, Jurgova, Krempách, Kacvína, Tribša Nedece, Vyšných Lápš, Lapšanky, Podvlku či Hornej Zubrice. Účinkujúcim ďakujeme za udržiavanie tradícií našich predkov a odbornej porote za náročnú prácu pri hodnotení.

jury

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 2022

Výtvarnú súťaž Ludwika Korkoša s názvom Bratislava – hlavné mesto Slovenska, ktorá sa uskutočnila v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave a Školou umeleckého priemyslu z Bratislavy, pokladáme za vyhodnotenú a prinášame výsledky, na ktoré už účastníci určite netrpezlivo čakajú.

Vianoce

Veselé Vianoce
a úspešny nový rok 2022
praje
Spolok Slovákov v Poľsku
a redakcia Život

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku 2022

życzy
Towarzystwo Słowaków w Polsce
i Redakcja Život

Almanach Niedzica

Prezentácia Almanachu Slováci v Poľsku XXI a monografie o Nedeci

V októbri sa uskutočnila v Slovenskom dome v Kacvíne v rámci Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku prezentácia najnovšieho Almanachu Slováci v Poľsku XXI, ktorý je venovaný 700. výročiu prvej písomnej zmienky o obciach Fridman, Kacvín a Nedeca. Posledné číslo spolkovej vedeckej ročenky predstavil generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris.

Share your vegan experience with people like you.

Store

Healthy Food Ltd. 251 Stonewood St, Downey,
CA 90241

Opening Hours

Monday - Friday09am - 09pm