Fridman

Fridman je obec, ktorá v súčasnosti leží na pobreží umelo vytvorenej vodnej nádrže tzv. Čorštínskeho jazera, pričom miestnymi vodnými atrakciami v spojení s malebnou pieninskou prírodou i zaujímavou históriou láka každoročne čoraz viac turistov.

Samotná osada bola založená na zamagurských majetkoch pánov z Lomnice, pričom prvá písomná zmienka o nej sa nachádza v listine z roku 1320. Od založenia patrila k významnejším sídlam tzv. nedeckého panstva, o čom svedčí aj fakt, že koncom 16. storočia si tu zemepán Juraj Horvát vybudoval renesančný kaštieľ s mohutnými obrannými múrmi a vežami. Cez obec stáročia viedla obchodná cesta, ktorou prúdil do susedného Poľska rôzny tovar, okrem iného aj víno. V 19. storočí tu vtedajší vlastník kaštieľa vybudoval rozsiahle sto metrov dlhé a sedem metrov široké dvojposchodové vínne pivnice, skladajúce sa z troch rovnobežných chodieb.

Centru Fridmana dominuje kostol sv. Stanislava, ktorý patrí k jedným z najstarších sakrálnych objektov v oblasti Zamaguria. Spája v sebe prvky viacerých umeleckých slohov, a tak tu môžete obdivovať gotické okná, piliere i portál, renesančnú vežu, barokovú zvonicu či unikátnu rokokovú osemhrannú bočnú kaplnku Panny Márie.
Miestne zvyky a tradície sa usiluje udržiavať detský folklórny súbor Frydmanianie, dychovka pri miestnom dobrovoľnom hasičskom zbore a miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku, ktorá občasne v obci organizuje prehliadku krajanských dychoviek.

Dnešný vzhľad Fridmana ovplyvnilo vybudovanie priehrady na rieke Dunajec, čím vzniklo koncom 20. storočia tzv. Čorštínske jazero, pri ktorého brehoch dnes obec leží. Na malebnom mieste, kde sa vlieva do jazera rieka Bialka, bol vybudovaný priestranný kemping s plážou a s rozvinutou infraštruktúrou. V okolí jazera i cez samotný Fridman vedie niekoľko značených turistických trás.

    

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy