Dar srdca

Krajanky, krajania a priatelia,
naša akcia Dar srdca je formou podpory cieľov Spolku Slovákov v Poľsku, ktoré sú obsiahnuté v stanovách. Na základe schválených stanov realizujeme celý rad projektov v prospech slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku – výstavbu kultúrnych zariadení, činnosť klubovní a slovenských kultúrnych domov, vydávanie krajanského časopisu – mesačníka Život, vydávanie recenzovanej vedeckej ročenky – Almanach Slováci v Poľsku, vydávanie vedeckých publikácii týkajúcich sa spoločenského poznania a dejín Slovákov žijúcich v Poľsku, propagácie slovenského umenia, organizácie výstav, prednášok, prehliadok amatérskeho folklórneho umenia, hudobných prehliadok a súťaží pre deti navštevujúce vyučovanie slovenského jazyka v základných školách na severnom Spiši a hornej Orave v Poľsku.
Všetkým darcom srdečne ďakujeme. O Vašej podpore budeme našich členov informovať na stránkach nášho krajanského časopisu Život.

Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok a nami realizované ciele, môže nám podporu zaslať na adresu: Towarzystwo Słowaków w Polsce, ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków, alebo prevodom na účet v PLN:
BNP PARIBAS PL27 1600 1462 1836 1842 2000 0001 (účet v PLN),
prípadne na účet v EUR:
BNP PARIBAS PL 97 1600 1462 1836 1842 2000 0002 (účet v EUR), BIC/SWIFT: PPABPLPKXXX

Ďakujeme pekne!