Krempachy

Krempachy sa rozprestierajú v malebnom prírodnom prostredí, v područí prírodnej rezervácie prielomu rieky Bialka. Prvé zmienky o obci pochádzajú z druhej polovice 14. storočia, pričom jej názov Krummbach je nemeckého pôvodu a bol pravdepodobne odvodený od kľukatého potoka.

Spoločne s ďalšími zamagurskými obcami patrili Krempachy do panstva majiteľov nedeckého hradu. Obyvateľstvo sa živilo predovšetkým poľnohospodárstvom a chovom dobytka, čo je aj v súčasnosti zdrojom obživy časti miestnej populácie. Obec si dodnes zachovala unikátnu architektonickú zástavbu.

Centrum tvorí predlžené námestie s dominujúcim kostolom, z ktorého vychádzajú jednotlivé ulice s domami a hospodárskymi budovami, avšak bez stodôl, lebo tie sa vinú dookola obce. Spomínaný murovaný rímskokatolícky kostol sv. Martina bol vybudovaný v prvej polovici 16. storočia a je charakteristický renesančnou vežou zakončenou štítkovou atikou, typickou pre renesančné kostoly na východnom Slovensku. Súčasné vybavenie interiéru pochádza zväčša z 18. storočia a nesie sa v bohatom rokokovom štýle. Vzácnosťou je pozlátená gotická monštrancia z roku 1518. Na miestnom cintoríne sa nachádza o niečo mladší kostol sv. Valentína. Bol postavený v roku 1761 na mieste staršieho dreveného kostola, z ktorého interiéru pravdepodobne pochádzajú obrazy triptychu zo začiatku 16. storočia. Zo sakrálnych stavieb sa v Krempachoch nachádzajú ešte dve prícestné kaplnky, a to kaplnka sv. Jána Nepomuckého a kaplnka sv. Antona. K zaujímavým stavbám z minulosti nepochybne patrí aj zachovaná kováčska dielňa – Kalotova kuźnia, či tradičné sklady na zemiaky – tzv. dolky na grule.

V Krempachoch v súčasnosti žije pomerne veľká časť obyvateľstva slovenskej národnosti, pričom slovenský jazyk sa vyučuje na nižšom i vyššom stupni základnej školy a počuť ho taktiež v miestnom kostole. Miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku tu začiatkom roku už dlhé roky organizuje novoročné stretnutie, vo februári súťažnú prehliadku slovenských umeleckých zoskupení i jednotlivcov z území Spiša a Oravy, ktoré pripadli Poľsku, pod názvom Fašiangy-Ostatki a v lete Dni slovenskej kultúry na Spiši. Z ďalších kultúrnych akcií obec usporadúva v júli Krempašský festival. Pekným podujatím sú tiež septembrové dožinky, kedy možno vidieť obyvateľov v tradičných krempašských krojoch.

Spišské a slovenské zvyky i tradície interpretujú miestne folklórne súbory Zelený javor, Mali Toniecnici a Javorinky, miestna dychovka a gazdinky, ktoré sa prezentujú svojimi kulinárskymi špecialitami. V Krempachoch pôsobí tiež divadielko Mrówa. Počas roku sa v obci koná pomerne veľa športových podujatí, ako napr. biatlon, tria­tlon, súťaže v streľbe na miestnej športovej strelnici, volejbalové, stolnotenisové, či futbalové turnaje. V rámci občianskej vybavenosti sa v obci nachádza športové ihrisko, kultúrny dom, knižnica, amfiteáter, bankomat, pekáreň, veľkoobchod s nápojmi, obchody s potravinami a rozličným tovarom, kaderníctvo a rôzne remeselné služby. Ubytovať sa možno v privátnych zariadeniach.

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy