Ewa Kozioł

1704363091480

„Dobro nowina“

Dnia 27 grudnia 2023 roku w Świetlicy Towarzystwa Słowaków w Polsce w Łapszach Wyżnych odbył się program artystyczny pt. „Dobro nowina” w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Hajduki z Łapsz Wyżnych.

6

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej księdzu biskupowi Dominikowi Kalacie SJ w Koszycach

Konfederacja Więźniów Politycznych Słowacji uczciła w dniu 26 sierpnia 2023 w Koszycach 5 rocznicę śmierci tajnie wyświęconego biskupa, więźnia politycznego i członka batalionu techniczno-pomocniczego w Czechosłowackiej Armii biskupa Dominika Kalaty SJ.

Msza święta wspomnieniowa odbyła się w kościele jezuickim Serca Jezusowego w Koszycach. Głównym celebransem był eparcha koszycki Cyril Vasiľ SJ razem z proboszczem niniejszej parafii Jozefem Amrichem SJ i dalszymi księżmi.