Fašiangy-Ostatki

Súťažná folklórna prehliadka sólistov – spevákov, speváckych skupín, sólistov – inštrumentalistov, ľudových kapiel a taktiež z prezentácie tradičných zvykov a obradov, ktoré sú kultivované regionálnymi súbormi na spišskom Zamagurí a hornej Orave v Poľsku, ktorej cieľom je udržiavanie, kultivovanie a prezentácia regionálnych tradícií i národnej identity slovenskej národnostnej menšiny.

Fašiangy-Ostatki 2024

Prehliadka interpretov tradičného slovenského umenia v Poľsku. Uskutočnila sa v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej a zúčastnilo sa jej takmer 250 účinkujúcich z Novej Belej, Krempách, Jurgova, Nedece, Fridmana, Vyšných Lápš, Lapšanky, Čiernej Hory, Repísk a Tribša.

Fašiangy-Ostatki 2023

Prehliadka slovenských umeleckých zoskupení a jednotlivcov zo severného Spiša a hornej Oravy v Poľsku v Krempachoch.

Fašiangy-Ostatki 2022

On-line edícia prehliadky slovenských umeleckých zoskupení a jednotlivcov zo severného Spiša a hornej Oravy v Poľsku.

Fašiangy-Ostatki 2021

On-line edícia prehliadky slovenských umeleckých zoskupení a jednotlivcov zo severného Spiša a hornej Oravy v Poľsku, počas ktorej sa predstavilo viac ako 120 účinkujúcich z Jurgova, Čiernej Hory, Novej Belej, Krempách, Nedece, Kacvína, Vyšných Lápš, Lapšanky a Podvlku.