Najnovšie správy

VÝSLEDKY XXVII. FAŠIANGOV-OSTATKOV

Prinášame dlho očakávané výsledky Fašiangov-Ostatkov 2022, ktorých sa v on-line edícii zúčastnilo celkovo 38 rôznych umeleckých telies z Novej Belej, Jurgova, Krempách, Kacvína, Tribša Nedece, Vyšných Lápš, Lapšanky, Podvlku či Hornej Zubrice. Účinkujúcim ďakujeme za udržiavanie tradícií našich predkov a odbornej porote za náročnú prácu pri hodnotení.

jury

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 2022

Výtvarnú súťaž Ludwika Korkoša s názvom Bratislava – hlavné mesto Slovenska, ktorá sa uskutočnila v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave a Školou umeleckého priemyslu z Bratislavy, pokladáme za vyhodnotenú a prinášame výsledky, na ktoré už účastníci určite netrpezlivo čakajú.

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy