Pravidlá súťaže

SLOVENSKO – VLASŤ MOJICH PREDKOV

PODMIENKY SÚŤAŽE

Vedomostná súťaž o Slovensku je určená pre žiakov základných škôl na Spiši a Orave v Poľsku, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Prebieha v dvoch vekových kategóriách:

I. mladší žiaci (0. – 4. trieda ZŠ)

II. starší žiaci  (5. – 8. trieda ZŠ)

            Súťaže sa môžu zúčastniť po traja žiaci z každej vekovej skupiny zo školy, kde sa vyučuje slovenský jazyk.

Otázky sa budú týkať vedomostí o Slovensku z oblastí: histórie, geografie, štátnych symbolov, kultúry, tradícií, významných osobností, slovenského jazyka, ako aj území Spiša i Oravy v Poľsku a Spolku Slovákov v Poľsku.

Účastníci prihlásením do súťaže súhlasia so spracovaním osobných údajov Spolkom Slovákov v Poľsku a s vykonaním a publikovaním fotografií v časopise Život a na internetovej stránke SSP.

HODNOTENIE

Odpovede bude hodnotiť odborná porota.

Účastníci a výhercovia dostanú diplomy a vecné odmeny.

Cestovné žiakom a učiteľom hradí usporiadateľ.

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy