Redakcia Život

Zloženie redakcie

Kolektív:
šéfredaktorka: Agáta Jendžejčíková
redaktorky: Milica Majeriková-Molitoris, Dorota Mošová, Grażyna Falatová

Redakčná rada:
Łucja Kościelak, Marián Smondek, Bronislav Knapčík, Božena Bryjová,
Mária Kačmarčíková, František Paciga, Dominik Surma, Anna Krištofeková,
Silvia Plučinská, Ján Bašisty, Ľudomír Molitoris, Ján a Irena Kašickí, Žofia Fifanská

Sadzba:
Redakcja Život

Grafická úprava a tlač:
Tlačiareň Spolku Slovákov v Poľsku

ŽIVOT • KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS


Adresa redakcie:
ul. św. Filipa 7/7 31-150 Kraków,
tel.: (+48) 12 633-36-88,
fax: (+48) 12 632-20-80
e-mail: zivot@tsp.org.pl

Vydavateľ:
Spolok Slovákov v Poľsku Ústredný výbor
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7/7
tel.: (+48) 12 634-11-27, fax: (+48) 12 632-20-80
e-mail: zg@tsp.org.pl

Podmienky predplatného 

Zaplatiť možno v Ústrednom výbore Spolku Slovákov v Krakove

Hotovosťou alebo na číslo účtu:

Konto: BNP PARIBAS
27 1600 1462 1836 1842 2000 0001

Devízový účet:

97 1600 1462 1836 1842 2000 0002
BIC/SWIFT: PPABPLPK

Pre miestne skupiny Spolku Slovákov v Poľsku:

1 mesiac: 4,00 PLN, polročne: 24,00 PLN, ročne: 48,00 PLN
 
Individuálne: 
vnútroštátna zásielka:
1 mesiac: 8,60 PLN, polročne: 51,60 PLN, ročne: 103,20 PLN
 
Zahraničná zásielka:
na Slovensko: 1 mesiac: 9,00 PLN, polročne: 54,00 PLN, ročne: 108,00 PLN
 
do Európy (vrátane Čiech): 1 mesiac: 17,00 PLN, polročne: 102,00 PLN, ročne: 204,00 PLN
 
do USA a Kanady: letecká pošta 1 mesiac: 17,00 PLN, polročne: 102,00 PLN, ročne: 204,00 PLN
 

Predplatiť si časopis možno kedykoľvek.

____________________________

Časopis Život si môžete objednať aj v elektronickej verzii na stránke e-prasa.pl kliknutím na link: http://eprasa.pl/news/život

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy