Redakcia Život

Zloženie redakcie

Kolektív:
šéfredaktorka: Agáta Jendžejčíková
redaktorky: Milica Majeriková-Molitoris, Dorota Mošová, Grażyna Falatová

Redakčná rada:
Łucja Kościelak, Marián Smondek, Bronislav Knapčík, Božena Bryjová,
Mária Kačmarčíková, František Paciga, Dominik Surma, Anna Krištofeková,
Silvia Plučinská, Ján Bašisty, Ľudomír Molitoris, Ján a Irena Kašickí, Žofia Fifanská

Sadzba:
Redakcja Život

Grafická úprava a tlač:
Tlačiareň Spolku Slovákov v Poľsku

ŽIVOT • KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS


Adresa redakcie:
ul. św. Filipa 7/7 31-150 Kraków,
tel.: (+48) 12 633-36-88,
fax: (+48) 12 632-20-80
e-mail: zivot@tsp.org.pl

Vydavateľ:
Spolok Slovákov v Poľsku Ústredný výbor
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7/7
tel.: (+48) 12 634-11-27, fax: (+48) 12 632-20-80
e-mail: zg@tsp.org.pl

Podmienky predplatného 

PRZYJMUJE ZARZĄD GŁÓWNY TSP W KRAKOWIE

Gotówką lub na konto:

Konto: BNP PARIBAS
27 1600 1462 1836 1842 2000 0001

Konto walutowe:

97 1600 1462 1836 1842 2000 0002
BIC/SWIFT: PPABPLPK

 
Dla kół i oddziałów Towarzystwa:

1 miesiąc: 3,50 zł, półrocznie: 21,00 zł, rocznie: 42,00 zł
 
Indywidualna: 
krajowa, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
1 miesiąc 7,80 zł,  półrocznie 46,80 zł,  rocznie 93,60 zł
 
Zagraniczna, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację: 8,00 zł – rocznie 96,00 zł
 
Do Europy (w tym Czechy): 16,50 zł – rocznie: 198,00 zł
 
Do USA i Kanady: pocztą lotniczą 16,50 zł – rocznie: 198,00 zł
 

Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.

____________________________

Czasopismo można również teraz kupić w wersji elektronicznej na portalu e-prasa.pl kliknij w link: http://eprasa.pl/news/život

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy