Ewa Kozioł

VÝSLEDKY XXVII. FAŠIANGOV-OSTATKOV

Prinášame dlho očakávané výsledky Fašiangov-Ostatkov 2022, ktorých sa v on-line edícii zúčastnilo celkovo 38 rôznych umeleckých telies z Novej Belej, Jurgova, Krempách, Kacvína, Tribša Nedece, Vyšných Lápš, Lapšanky, Podvlku či Hornej Zubrice. Účinkujúcim ďakujeme za udržiavanie tradícií našich predkov a odbornej porote za náročnú prácu pri hodnotení.

jury

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 2022

Výtvarnú súťaž Ludwika Korkoša s názvom Bratislava – hlavné mesto Slovenska, ktorá sa uskutočnila v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave a Školou umeleckého priemyslu z Bratislavy, pokladáme za vyhodnotenú a prinášame výsledky, na ktoré už účastníci určite netrpezlivo čakajú.

Vianoce

Veselé Vianoce
a úspešny nový rok 2022
praje
Spolok Slovákov v Poľsku
a redakcia Život

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku 2022

życzy
Towarzystwo Słowaków w Polsce
i Redakcja Život

Almanach Niedzica

Prezentácia Almanachu Slováci v Poľsku XXI a monografie o Nedeci

V októbri sa uskutočnila v Slovenskom dome v Kacvíne v rámci Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku prezentácia najnovšieho Almanachu Slováci v Poľsku XXI, ktorý je venovaný 700. výročiu prvej písomnej zmienky o obciach Fridman, Kacvín a Nedeca. Posledné číslo spolkovej vedeckej ročenky predstavil generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris.

XXVIII. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku

23. jún 2021 – Jurgov, Vyšné Lapše, Krempachy, Nová Belá, Kacvín, Nedeca, Podvlk, Veľká Lipnica
6. august 2021 – Krakov, Galéria SSP, ul. św. Filipa 7
15. august 2021 – Fridman, miestny park
21. august 2021 – Stańcowa – Prívarovka – Veľká Lipnica
9. októbra 2021 – Kacvín, Dom slovenskej kultúry, ul. św. Anny 140

Share your vegan experience with people like you.

Store

Healthy Food Ltd. 251 Stonewood St, Downey,
CA 90241

Opening Hours

Monday - Friday09am - 09pm

KUBET