Ewa Kozioł

Oznámenie

Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku oznamuje, že v súvislosti so zavedením hygienických obmedzení úradmi Poľskej republiky v súvislosti s ďalšou vlnou epidémie COVID-19, ktoré boli vyhlásené na území celej krajiny od 25. marca 2021 do 9. apríla 2021 pozastavuje činnosť klubovní a Domov slovenskej kultúry SSP na Spiši a Orave.

Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku sa obracia na jednotlivé Miestne skupiny SSP a Obvodné výbory SSP, aby hore uvedené rozhodnutie prijali s pochopením, ako aj na vedúcich jednotlivých klubovní a slovenských domov, aby dodržiavali všeobecne záväzné nariadenia.

Za jestvujúci stav sa ospravedlňujeme.

25. 03. 2021

Ústredný výbor

Spolku Slovákov v Poľsku

Výsledky XXVI. Fašiangov-Ostatkov

edicia on-line 2021

Laureát súťaže za hudbu:
Ľudová kapela z Jurgova

Laureát súťaže za spev:
Ženská spevácka skupina FS Dolina z Krempách

Laureát súťaže za tanec:
FS Mladé Hajduky z Vyšných Lápš

Slovenská sv. omša on-line z Krakova

Odporúčame do vašej pozornosti informáciu o možnosti sledovať slovenskú sv. omšu on-line z Krakova. Od 24. januára je v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch pred milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách sv. sestry Faustíny každú nedeľu o 11.00 hod. slúžená svätá omša v slovenskom jazyku. Pre ctiteľov Božieho milosrdenstva zo Slovenska a nielen bude takto umožnená účasť na Eucharistii priamo v centre úcty k Božiemu milosrdenstvu. Svätú omšu on-line môžete sledovať na webstránke alebo na YouTube kanáli: Faustyna.pl. Bohoslužby budú viesť striedavo vdp. Pavol Kubani a vdp. Jozef Bednarčík. Môžete sa jej zúčastniť aj osobne. (aj)

Share your vegan experience with people like you.

Store

Healthy Food Ltd. 251 Stonewood St, Downey,
CA 90241

Opening Hours

Monday - Friday09am - 09pm