Projekt Digitalizacja zbiorów archiwalnych Czechosłowackiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Krakowie i Towarzystwa Kulturalnego Czechów i Słowaków w Polsce, działających w latach 1961-1985 został zrealizowany przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Czechosłowackie Stowarzyszenie Kulturalne w Krakowie działające w latach 1961 – 1967