Prezentácia Almanachu Slováci v Poľsku XXI a monografie o Nedeci

V októbri sa uskutočnila v Slovenskom dome v Kacvíne v rámci Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku prezentácia najnovšieho Almanachu Slováci v Poľsku XXI, ktorý je venovaný 700. výročiu prvej písomnej zmienky o obciach Fridman, Kacvín a Nedeca. Posledné číslo spolkovej vedeckej ročenky predstavil generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris.

Pri príležitosti predmetného výročia vyšla tiež prvá zo série monografií spišských a oravských obcí pod názvom Nedeca, ktorú uviedla jej autorka Milica Majeriková-­Molitoris. Plnofarebná, graficky príťažlivo spracovaná publikácia ponúka históriu obcí Nedeca a Nedeca-Zámok od ich vzniku až po súčasnosť. Pútavo písané dejiny sú doplnené prehľadnými časovými priamkami, farebnými fotografiami, dobovými dokumentmi, demografickými tabuľkami, rodostromami, spomienkami Nedečanov i významných návštevníkov obce, zaujímavosťami či dodnes nevyriešenými tajomstvami. Nechýbajú ani významné osobnosti, ktoré sa tu narodili, ako aj pramene, kde možno nájsť ďalšie informácie. Je to monografia o ľuďoch, udalo­stiach a myšlienkach, ktoré kreovali život nielen v samotnej obci, ale aj v širšom geografickom kontexte – na Slovensku, v Uhorsku, Poľsku, strednej Európe, ba dokonca aj na americkom kontinente. (mm-m)

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji