Ústredný výbor

SÚPIS ČLENOV
Ústredného výboru Spolu Slovákov v Poľsku
vyvolených na XIV. Zjazde SSP

Nová Belá, 6. 12. 2020

prof. zw. dr hab. Józef Ciąga
predseda

Mgr. Dominik Surma
podpredseda

Jan Basisty
podpredseda

Józef Majerczak
podpredseda

PhDr. Ludomir Molitoris, PhD.
generálny tajomník

Franciszek Młynarczyk
člen predsedníctva

Edward Pryliński
člen predsedníctva

Mgr. Anna Krzysztofek
členka predsedníctva

Mgr. Marián Smondek, PhD.
člen predsedníctva

Mgr. Agata Jędrzejczyk
členka predsedníctva

členovia:
Bogacz Władysława
Bronisław Knapczyk
Mgr. Maria Kaczmarczyk
Anna Maciczak
Daniela Radecka
Anna Kalata-Kowalczyk
Zofia Fifańska
Emil Neupauer

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy