DEŇ SLOVENSKEJ POÉZIE A PRÓZY FRANTIŠKA KOLKOVIČA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie LOGO-TSP-internet-1.jpg

PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl na Spiši a Orave v Poľsku, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Prebieha v dvoch vekových kategóriách:

I. mladší žiaci (0. – 4. trieda ZŠ)

II. starší žiaci  (5. – 8. trieda ZŠ)

Súťaží sa v dvoch oblastiach:
prednes slovenskej poézie podľa vlastného výberu

prednes slovenskej prózy podľa vlastného výberu

Súťaže sa môže zúčastniť najviac dvaja žiaci z každej vekovej skupiny v škole, kde saslovenčinu učí menej ako 10 žiakov a traja žiaci z každej vekovej skupiny v škole, kde sa slovenčinu učí viac ako 10 žiakov.

Básne alebo ukážky z prozaického diela prednesené naspamäť nesmú trvať dlhšie ako 8 minút.

Účastníci súťaže súhlasia so spracovaním osobných údajov Spolkom Slovákov v Poľsku a s vykonaním a publikovaním fotografií v časopise Život a na internetovej stránke SSP.

HODNOTENIE

Porota po vypočutí ukážky bude zohľadňovať:

– výber diela

– prednes

– správnu výslovnosť

– celkový umelecký dojem

Účastníci a výhercovia dostanú diplomy a vecné odmeny.

Cestovné žiakom a učiteľom hradí usporiadateľ.

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji