Investičná činnosť

Investičná činnosť v oblasti kultúrnej infraštruktúry

Vážení,

dovoľujeme si Vám prezentovať investície, ktoré v súčasnosti  realizuje Spolok Slovákov. 

V Novej Belej na Spiši – výstavba Centra slovenskej kultúry, v Kacvíne – výstavba Domu slovenskej kultúry; vo Vyšných Lapšoch – oprava Klubovne MS SSP; v Jablonke – projektové prace Domu slovenskej kultúry na pozemku kúpenom v 2009  pri Ogrodowej ulici; Jurgov – výkup pozemkov pod výstavbu Domu slovenskej kultúry; Podvlk – kúpa budovy, starej slovenskej školy, v ktorej sa v súčasnosti nachádza Klubovňa SSP, Husinec – oprava Českej klubovne SSP na Gajowej ul. č. 1.

Vzhľadom na náklady spojené s realizáciou investícií, obraciame sa na prípadných sponzorov s prosbou o podporu predmetných cieľov, dôležitých pre uchovanie, udržiavanie a vývin kultúrnej totožnosti slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku (českej v prípade Českej klubovne SSP v Husinci).   Spolok Slovákov v Poľsku, ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków
Náš účet: Bank PKO S.A. III/O Kraków, nr 36-1240-2294-1111-0000-3708-6972
Za podporu a finančnú pomoc Vám vopred ďakujeme!


Nová Belá


Kacvin


Husinec


Podvlk


Jurgov


Jablonka

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy