Finančné správy

Všetky správy sú k dispozícii na webových stránkach prepojených s:

POZOR! Zadajte názov organizácie: Towarzystwo Słowaków w Polsce a potom: Znajdź

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji