Tlačiareň


LOGO TSP:

logotyp_tsp[1].zip, Logotyp TSP


Prezentácia ukážok tlačiarenskej produkcie


Rozsah služieb

Offsetovú Tlač:
brožúr, katalógov, prospektov, obalov, kalendárov, plagátov,
letákov, akcidencií, firemných tlačovín, časopisov, samoprepisov

Osvit CTP:
vysokú kvalitu tlače zabezpečujeme vďaka využitiu technológie Computer To Plate

DTP – Desktop Publishing:
naši grafici pripravia pre Vás profesionálnym spôsobom materiály do tlače

Knihárske služby:
skladanie, hrebeňová väzba, perforovanie, dierovanie, laminovanie, lakovanie, viazanie drôtom a šitie, výroba tvrdej i mäkkej väzby


Príprava do tlače

Zaoberáme sa spracovaním grafických projektov.
Technické parametre pre práce dodávané do tlačiarne:
Práce treba dodávať v týchto grafických programoch: (*indd, *.cdr, *.tiff, *.jpeg)

  • Adobe InDesign CS6, Adobe Illustrator CS6
  • Adobe Photoshop CS6
  • Corel Draw wersja: X7
  1. Fotografie umiestnené v projektoch by mali mať rozlíšenie 300 dpi (na veľkosť 1:1), farebnosť: CMYK
  2. Texty v krivkách alebo začlenené použité fonty.
  3. Spadávka min. 3 mm z každej strany, keď grafika je do spadu
  4. Maximálna plocha tlače plagátu je 47 x 68 cm + spadávka 3 mm z každej strany

Hotové projekty môžete k nám posielať vo formáte súboru *PDF,
mailovou adresou zg@tsp.org.pl


Osvit platni CTP

Parametre pre práce pripravované na osvit CTP:

Dáta by mali byť dodané vo formáte PDF (kompozitný alebo separovaný), bez orezových a pasovacích značiek – budú umiestňované pri impozícii  stránok na tlačové hárky,

  1. Rozlíšenie bitmap 300 dpi, farebnosť CMYK alebo GRAYSCALE,
  2. V prílohe dodané všetky typy písma použité v doklade alebo texty v krivkách,
  3. Pri dátach urobených do spadu, z každej strany treba pridať min. 3 mm spadávky na orezanie, napr. pri práci vo formáte A4 (210 x 297 mm) formát práce so spadávkou bude mať 216 x 303 mm.

Práce sa môžu posielať na mailovú adresu zg@tsp.org.pl

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy