VARŠAVART

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU
a Slovenský inštitút vo Varšave

VARŠAVART

Pavel Michalič
Igor Strinka
Jakub Michel
František Pohorelec

17.12.2021 – 31.3.2022

Galéria slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku, Krakov
ul. sv. Filipa 7, I. poschodie

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji