Výtvarná súťaž Ludwika Korkoša 2022

Tohtoročnú výtvarnú súťaž Ludwika Korkoša s názvom

Bratislava – hlavné mesto Slovenska

ktorá sa uskutočnila v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave a Školou umeleckého priemyslu z Bratislavy,
pokladáme za vyhodnotenú a prinášame výsledky.

Do tohtoročnej súťaže bolo zaslaných 161 prác, z toho 82 prác do mladšej skupiny a 79 prác do staršej skupiny. Zaslali nám ich žiaci z Oravy a Spiša, presnejšie: z Jablonky, Jablonky-Borov, Chyžného, Pekelníka, Veľkej Lipnice, Malej Lipnice, Podsklia, Harkabúza, Podvlka, Hornej Zubrice, Vyšných Lápš, Novej Belej, Jurgova, Čiernej Hory, Nedece, Kacvína a Krempách.

Najviac prác bolo do súťaže zaslaných zo Základnej školy v Jurgove, ktorá už viac rokov drží v tomto smere prvenstvo. Deti sa ako každoročne posnažili a viaceré práce boli na vysokej úrovni.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Vyhodnotenie súťažných prác sa uskutočnilo v priestoroch redakcie Život 23. marca t. r. Porotu tvorili znalkyňa výtvarného umenia a dlhoročná skúsená porotkyňa Drahoslava Skopárová a šéfredaktorka Agáta Jendžejčíková. Výtvarné práce prezeral zároveň generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris.

D. Skopárová a Ľ. Molitoris prezerajú práce
1. miesto v mladšej skupine Zuzanna Cerwas, 4. tr. ZŠ v Novej Belej – Bratislavský hrad
1. miesto v staršej skupine Emilia Brzyzek, 8. tr. ZŠ v Krempachoch – Bratislavský hrad

Mladšia skupina (od 1. do 4. triedy ZŠ)

 1. Zuzanna Cerwas (4. roč. ZŠ) z Novej Belej za prácu Bratislavský hrad
 2. Wojciech Wojtanek (2. roč. ZŠ č. 2) z Čiernej Hory za maľbu na skle Kostol sv. Alžbety – „modrý kostolík“
 3. Mateusz Stoch (1. roč. ZŠ) z Harkabúza za prácu Bratislavské ulice
 4. Anna Cerwas (3. roč. ZŠ) z Novej Belej za prácu Bratislavský most
 5. Kacper Gut (4. roč. ZŠ) z Podsklia za prácu Bratislava – hlavné mesto Slovenska
 6. Maria Możdżeń (3. roč. ZŠ) z Harkabúza za prácu Most SNP a kaviareň UFO
 7. Nikola Bednarčíková (4. roč. ZŠ) z Novej Belej za maľbu na skle Pohľad na Bratislavský hrad z Dunaja
 8. Nadia Łopuch (3. roč. ZŠ č. 2) z Podvlku za prácu Bratislava mesto pamiatok a kultúry
 9. Nadia Możdżeń (4. roč. ZŠ) z Podsklia za prácu Čumil
 10. Anna Jędraszczak (4. roč. ZŠ) z Podsklia za prácu Socha Schöne Náci
 11. Aleksandra Mikłusiak (2. roč. ZŠ č. 1) z Veľkej Lipnice za prácu Modrý kostolík
 12. Julia Findura (1. roč. ZŠ) z Kacvína za prácu Západ slnka v Bratislave
 13. Zuzanna Kubacka (4. roč. ZŠ č. 2) z Hornej Zubrice za prácu Bratislavský hrad
 14. Stanislav Budz (2. roč. ZŠ) z Jurgova za kresbu Most SNP
 15. Igor Fic (0. roč. ZŠ) z Nedece za prácu Hrad Devín

  Ďalších účastníkov sme odmenili knihami:
  Milena Kubacka (3. roč. ZŠ č. 3) z Malej Lipnice za prácu Bratislavský hrad
  Milena Plucińska (3. roč. ZŠ) z Jurgova za prácu Bratislavský hrad
  Kinga Trzop (2. roč. ZŠ) z Jurgova za prácu Most SNP
  Krzysztof Madeja (2. roč. ZŠ) z Jurgova za prácu Letisko M.R. Štefánika
  Justyna Gonciarczyk (4. roč. ZŠ č. 2) z Veľkej Lipnice za kresbu Bratislavský hrad
  Karolinka Bartkowiak (1. roč. ZŠ č. 2) z Hornej Zubrice za prácu Čumil
  Weronika Łojek (0. roč. ZŠ) z Krempách za prácu Erb mesta Bratislavy
  Aleksandra Łukasz (4. roč. ZŠ) z Krempách za prácu Dóm sv. Martina
  Maria Kiedziuch (1. roč. ZŠ) z Vyšných Lápš za kresbu Čumil
  Franciszek Król (4. roč. ZŠ č. 2) z Podvlku za prácu Modrý kostolík

Staršia skupina (od 5. do 8. triedy ZŠ)

 1. Emilia Brzyzek (8. roč. ZŠ) z Krempách za prácu Bratislavský hrad
 2. Hubert Grapa (5. roč. ZŠ) z Harkabúza za prácu Bratislavský hrad
 3. Paulina Wojtanek (5. roč. ZŠ č. 2) z Čiernej Hory za maľbu na skle Bratislavský hrad na brale
 4. Julia Chowaniec (8. roč. ZŠ) z Krempách za maľbu Bratislavský hrad
 5. Jakub Kanownik (8. roč. ZŠ č. 2) z Čiernej Hory za kresbu Primaciálny palác v Bratislave
 6. Sebastian Twardosz (7. roč. ZŠ) z Harkabúza za prácu Kostol sv. Alžbety v Bratislave
 7. Sylwia Grela (7. roč. ZŠ) z Pekelníka za maľbu na skle Bratislavské inšpirácie
 8. Klaudia Lenart (8. roč. ZŠ) z Jablonky Borov za prácu Vyhliadka zo zrúcaniny hradu Devín v Bratislave
 9. Marcel Łopuch (6. roč. ZŠ č. 2) z Podvlku za prácu Bratislava – mesto mojej návštevy
 10. Wiktoria Wacław (5. roč. ZŠ č. 2) z Čiernej Hory za maľbu na skle Modrý kostolík sv. Alžbety v Bratislave
 11. Anna Szewczyk (7. roč. ZŠ) z Krempách za maľbu na skle Most SNP a bratislavské UFO nad Dunajom
 12. Milena Ziemianek (7. roč. ZŠ) z Jurgova za kresbu Napoleonský vojak
 13. Martyna Skwarczyńska (6. roč. ZŠ) z Chyžného za prácu Zrúcaniny hradu Devín
 14. Szymon Wojtyczka (6. roč. ZŠ) z Jurgova za prácu Bratislava
 15. Martyna Gwiżdż (8. roč. ZŠ) z Malej Lipnice za kresbu Kostolík sv. Alžbety

  Ďalších účastníkov sme odmenili knihami:
  Grzegorz Twardowski (7. roč. ZŠ) z Jurgova za prácu Slavín
  Nadia Baran (5. roč. ZŠ) z Jurgova za prácu Bratislavský hrad
  Anna Hosaniak (5. roč. ZŠ) z Podsklia za prácu Bratislavský hrad
  Filip Gut (5. roč. ZŠ) z Harkabúza za prácu Bratislavský hrad
  Anna Lichota (5. roč. ZŠ) z Harkabúza za prácu Kostolík
  sv. Alžbety v Bratislave
  Emilia Pacyga (5. roč. ZŠ) z Krempách za prácu „UFO“ v Bratislave
  Anička Lukašová (7. roč. ZŠ) z Krempách za prácu Vyhliadková veža UFO
  Gabriela Miśkowicz (6. roč. ZŠ č. 2) z Čiernej Hory za prácu Čumil
  Anna Wontorczyk (5. roč. ZŠ č. 2) z Malej Lipnice za prácu Hrad
  Natalia Torba (7. roč. ZŠ č. 2) z Hornej Zubrice za maľbu Bratislavský hrad

Mladšia skupina:

Staršia skupina:

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy