Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945-1957

18.00

Opis

KWIEK Julian

Monografia opisująca na podstawie materiałów archiwalnych polskich archiwów sytuację słowackiej mniejszości narodowej na przyłączonych do Polski po zakończeniu II wojny światowej terenach Spisza i Orawy. Integralną częścią publikacji jest bogaty wybór dokumentów dotyczących omawianego tematu.

rok wydania: 2002

ilość stron: 148

język: polski

ISBN 83-87842-97-4