Regulamin konkursu

SŁOWACJA – OJCZYZNA MOICH PRZODKÓW

Konkurs wiedzy o Słowacji jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych na Spiszu i Orawie w Polsce, uczęszczających na nauczanie języka słowackiego.

Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

I młodsi uczniowie (0 – IV klasa SP)

II starsi uczniowie (V-VIII klasa SP)

W konkursie może wziąć udział po trzech uczniów z każdej grupy wiekowej, którzy uczęszczają na nauczanie języka słowackiego.

Pytania dotyczyć będą wiedzy o Słowacji z zakresu: historii, geografii, symboli narodowych, kultury, tradycji, znanych osobistości, języka słowackiego, i również tematyki Spisza i Orawy w Polsce oraz Towarzystwa Słowaków w Polsce.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Towarzystwo Słowaków w Polsce oraz na wykonanie i opublikowanie fotografii w czasopiśmie Život oraz stronie internetowej TSP.

OCENA

Odpowiedzi zostaną ocenione przez jury.

Uczestnicy i laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

  Koszty dojazdu uczniów i nauczycieli pokrywa organizator.