Regulamin konkursu

SŁOWACJA – OJCZYZNA MOICH PRZODKÓW

Konkurs wiedzy o Słowacji jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych na Spiszu i Orawie w Polsce, uczęszczających na nauczanie języka słowackiego.

Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

I młodsi uczniowie (0 – IV klasa SP)

II starsi uczniowie (V-VIII klasa SP)

W konkursie może wziąć udział po trzech uczniów z każdej grupy wiekowej, którzy uczęszczają na nauczanie języka słowackiego.

Pytania dotyczyć będą wiedzy o Słowacji z zakresu: historii, geografii, symboli narodowych, kultury, tradycji, znanych osobistości, języka słowackiego, i również tematyki Spisza i Orawy w Polsce oraz Towarzystwa Słowaków w Polsce.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Towarzystwo Słowaków w Polsce oraz na wykonanie i opublikowanie fotografii w czasopiśmie Život oraz stronie internetowej TSP.

OCENA

Odpowiedzi zostaną ocenione przez jury.

Uczestnicy i laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

  Koszty dojazdu uczniów i nauczycieli pokrywa organizator.

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji