Działalność inwestycyjna

Szanowni Państwo, Krajanie, Sympatycy

Uprzejmie informujemy, iż w 2014 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce  zakończyło budowę Centrum Kultury Słowackiej na Spiszu, które zostało oddane do użytku 28 września 2014 r., podczas XIII Zjazdu Krajowego Towarzystwa Słowaków w Polsce. Informacja o CKS w Nowej Białej znajduje się w zakładce: Centrum Kultury Słowackiej – Pensjonat Bumerang.  

W 2014 roku, po oddaniu do użytku CKS w Nowej Białej,  Towarzystwo Słowaków w Polsce  rozpoczęło gruntowny remont budynku starej szkoły słowackiej w Podwilku na Orawie, odkupionego w 2014 r. od Urzędu Gminy Jabłonka z przeznaczeniem na działalność kulturalną. Remont przedmiotowego budynku, w którym od 8 grudnia 2006 r. funkcjonowała świetlica Koła TSP w Podwilku, zakończony został w 2015 r., a uroczyste otwarcie nastąpiło 4 lipca 2015 r., podczas XX Dni Kultury Słowackiej. W ramach zadania całkowicie odremontowano pomieszczenia użytkowe i nadano im nowe funkcje, urządzono nowe sanitariaty, kuchenkę i przebudowano otoczenie budynku, wykonano ocieplenie budynku, dokończono malowanie poddasza, odnowiono ganek, wykonano podejścia dla niepełnosprawnych, chodniki, nowe ogrodzenie oraz uporządkowano teren wokół świetlicy – Domu Słowackiego.  

Równolegle, od 2013 r., TSP prowadzi działania związane z budową Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją z 2012 r., zmienioną w 2020 r., na działce zakupionej w 2009 r. ze środków prezydenta Republiki Słowackiej Ivana Gašparoviča przy ul. Ogrodowej w centrum Jabłonki. Działania te przyśpieszyły po uzyskaniu wsparcia z Urzędu ds. Słowaków Żyjących za Granicą i MSWiA w 2019 roku, a aktualnie są kontynuowane.

 W 2020 roku TSP zakończyło wykup działek pod budowę Domu Kultury Słowackiej w Jurgowie, gmina Bukowina Tatrzańska, w miejsce świetlicy słowackiej, która działała w tej miejscowości w latach 1970–2006 i została zajęta pod przedszkole w tej miejscowości. W 2021 roku TSP planuje przygotowanie projektu budowlanego, aby w 2022 roku prace budowlane mogły zostać rozpoczęte. Przedmiotowa sprawa jest kwestią bardzo pilną, gdyż na terenie gminy Bukowina Tatrzańska TSP nie posiada świetlicy, w której mogłaby być prowadzona programowa działalność kulturalna. W 2020 Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska odmówiła wsparcia finansowego na przedmiotowy cel, uzasadniając to stanem pandemii COVID-19 oraz brakiem środków. Podobnie na analogiczny wniosek o wsparcie odpowiedziało Starostwo Powiatowe w Zakopanem.

Z uwagi na duże koszty realizowanych działań inwestycyjnych, które są niezbędne dla poszerzenia zakresu działalności w zakresie podtrzymania tożsamości kulturowej słowackiej mniejszości narodowej żyjącej od 100 lat na przyłączonych do Polski miejscowościach północnego Spisza i górnej Orawy, zwracamy się do ewentualnych darczyńców z prośbą o wsparcie przedmiotowych celów. Obecność słowackich świetlic i domów kultury i ich działalność programowa jest niezmiernie ważna dla zachowania, podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej słowackiej mniejszości narodowej żyjącej w Polsce.

Wpłaty można dokonywać na następujące rachunki:  
Konto: BGŻ BNP PARIBAS
27 1600 1462 1836 1842 2000 0001

Konto walutowe:
97 1600 1462 1836 1842 2000 0002

BIC/SWIFT: PPABPLPK

Licznik wizyt

29922
Wejść w tym miesiącu: 5401