Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku / Atlas kultury ludowej Słowaków w Polsce

30.00

Kategoria:

Opis

BENŽA Mojmír – MOLITORIS Ľudomír (eds.)

Atlas kultury ludowej Słowaków w Polsce

W dwujęzycznej publikacji znajduje się 318 map prezentujących kulturę ludową Słowaków żyjących w wybranych miejscowościach północnego Spisza i Górnej Orawy, które po 1920 roku zostały przyłączone do Polski. Integralną częścią publikacji jest krótka historia słowackiej społeczności w Polsce oraz charakterystyka badanych miejscowości.

rok wydania: 2015

ilość stron: 235

język: słowacki, polski

ISBN 978-83-7490-855-9

 

________________

 

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku

V dvojjazyčnej publikácii nájdete 318 máp prezentujúcich ľudovú kultúru Slovákov žijúcich v obciach na severnom Spiši a hornej Orave, ktoré boli po roku 1920 pripojené k Poľsku. Súčasťou sú tiež stručné dejiny tejto slovenskej komunity a charakteristika skúmaných lokalít.

rok vydania: 2015

počet strán: 235

jazyk: slovenský, poľský

ISBN 978-83-7490-855-9