Mały słownik kaszubsko-polsko-słowacki

Polecamy Państwa uwadze niewielki objętościowo słownik, ale bogaty językowo, który powstał z inicjatywy dra Mariana Jelińskiego, który jest miłośnikiem języka kaszubskiego i innych języków słowiańskich w tym języka słowackiego. Wyrażamy podziękowania autorowi za udostępnienie nam swojej pracy. Słownik jest dostępny poniżej w wersji elektronicznej.

W czasach, gdy utrzymanie odrębności kultur Europy, zwłaszcza tych mniejszościowych jest niełatwe, słowniczek kaszubsko-polsko-słowacki ma szczególne znaczenie. Pomimo iż ilość zawartych w nim haseł jest ograniczona, pomaga on dostrzec oczywiste podobieństwa porównywanych w nim języków, niezależnie od ich statusu geopolitycznego. Praca ta jest wynikiem kooperacji dwóch doświadczonych autorów i miłośników języków słowiańskich, Dra Mariana Jelińskiego, który od dzieciństwa posługuje się językiem kaszubskim – jego drugim językiem jest polski – oraz Agáty Jendžejčíkovej, która codziennie używa słowackiego i polskiego. Słowniczek kaszubsko-polsko-słowacki stanowi doskonałe narzędzie dla osób zainteresowanych porównywaniem tych trzech zachodniosłowiańskich języków. Wraz z autorami, mam nadzieję, że zachęci on do dalszych prac w tej dziedzinie.

Prof. dr Yurek K. Hinz

Dr Marek Jeliński

Urodził się 8 grudnia 1949r. w Siemirowicach, woj. pomorskie. Mieszka w Żukowie i od dzieciństwa mówi po kaszubsku. Po ukończeniu Technikum Rolniczego, w którym osiągał znaczne sukcesy w Olimpiadach Zootechnicznych, rozpoczął studia weterynaryjne. W tej dziedzinie nauk w 1980r. obronił pracę doktorską.

Jego debiutem literackim jest nowela pt. “Goscëna”. Ten utwór wyróżniono III nagrodą w I konkursie na utwory pisane po kaszubsku w 1977r. Jego esej historyczny pt. Doktor Alosz z “Grifa Kaszëbscziégò” został w 2005r. wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim im. Jana Drzeżdżona w kategorii języka kaszubskiego. Wielokrotnie uczestniczył w seminariach kaszubskich w Łączyńskiej Hucie. Posiada następujący opublikowany dorobek literacki:

– Moje Kaszëbë. w: J. Drzeżdżon – Współczesna literatura kaszubska. Warszawa 1986, 315-323.
– Pszczelarstwo na Kaszubach. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach 1987.
– Rozdrapią nasze gniôzdo. w: Dërchôj królewiónkň. SZOS Gdynia 1996, 89-93; wcześniej: Pomerania Nr 1/1981.
– Dwòrsczi lesny. w: Dërchôj królewiónkò. SZOS Gdynia 1996, 94-98.
– Mieszkańcë. w: Kaszëbskô nôtëra. Wejrowò-Gduńsk 2001, 74-77; wcześniej: Zsziwk. Gdańsk Nr 3/1998, 7-8.
– Kaszubskie pszczelarstwo ludowe w świetle słowników Bernarda Sychty w: Kaszubskie Zeszyty Muzealne. Z. 8, (2000), s. 7-19.
– Ziołolecznictwo na Kaszubach W: Kaszubskie Zeszyty Muzealne. Z. 8, (2000), s. 20-29
– Kaszëbi we Gduńsku. w: Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé. Wejerowo 2004, 83-91.
– Przeszczépienié. w: Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé. Wejerowo 2004, 91-94.
– Pańdôrz. w: Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé. Wejerowo 2004, 95-98.
– Stądka do wiecznoscë. w: Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé. Wejerowo 2004, 98-100; wcześniej: Pomerania Nr 5/1999,55-56.
– Gaszenié dëcha rëbôków. Stegna nr 2/2006, 31-33.
– Goscëna (wcześniej: Pomerania Nr 1/1978, 20-24); Doktor Alosz z “Grifa Kaszëbscziégo”. Wejherowo 2006.
– Gòscë z Kanadë. Zsziwk 7 (2008), s. 34-38

Wiele jego utworów czeka na druk w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Jego utwór pt. “Dwòrsczi lesny” w USA przetłumaczono na język angielski i opublikowano prawie w całości jako “The manor beekeeper” w “Newsletter of the Kashubian Association of North America” Vol. X, nr 4, 2006.

W 1995r. został wybrany na członka Nowojorskiej Akademii Nauk (NYAS), od wielu lat jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego – Wydział II Nauk Biologicznych i Medycznych.

Był w Holandii, Niemczech, Słowacji, Szwecji i innych krajach europejskich.

Jest autorem ponad 200 publikacji napisanych po polsku. Publikował też w innych językach. Jego znajomość języków: niemieckiego pozwala na porozumiewanie się oraz korzystanie z literatury fachowej, angielskiego pozwala na korzystanie z literatury fachowej, a rosyjskiego jest słaba w mowie i piśmie.

W 2007r. otrzymywał stypendium twórcze i przetłumaczył na język polski tekst kaszubski pt. “Wspomnienia kaszëbsczégò gbùra” z książki B. Jażdżewskiego pt. Wspomnienia kaszubskiego “gbura” (Część III Okres powojenny), Gdańsk 1999. Jako współautor przetłumaczył też część “Geografii Kaszub” z języka polskiego na kaszubski. Działalność twórczą wykonuje do chwili obecnej.

Linki do pobrania:
Maly slownik kaszubsko-polsko-slowacki.docx
Maly slownik kaszubsko-polsko-slowacki.pdf

Licznik wizyt

28724
Wejść w tym miesiącu: 4203