Dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961

30.00

Kategoria:

Opis

MOLITORIS Ľudomír

Pierwsze dzieje Słowaków w Polsce pióra historyka i sekretarza Towarzystwa Słowaków w Polsce Ľudomíra Molitorisa. Opisuje skrótowo przebieg migracji Słowaków na terytorium Polski przed 1918 rokiem, powstanie dużej liczebnie społeczności słowackiej w Polsce po pierwszym przyłączeniu terenów północnego Spisza i Górnej Orawy do Polski w 1920 roku, los Słowaków żyjących w Polsce podczas II wojny światowej, jak również losy społeczności słowackiej po drugim przyłączeniu do Polski w 1945 roku, postrzegany przez pryzmat walki o prawa narodowościowe na polu dyplomatycznym oraz społeczno-kulturalnym.

rok wydania: 2017

ilość stron: 294

język: słowacki, résumé – polski, angielski

ISBN 978-83-8111-033-4

 

_______________

 

MOLITORIS Ľudomír

Dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961

Prvé dejiny Slovákov v Poľsku z pera historika a tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomíra Molitorisa. Približujú stručný prehľad migrácie Slovákov na územie Poľska pred rokom 1918, vytvorenie početnej slovenskej komunity v Poľsku po prvom pripojení území severného Spiša a hornej Oravy v roku 1920,  osudy Slovákov žijúcich v Poľsku počas druhej svetovej vojny, ako aj osudy slovenskej komunity po druhom pripojení k Poľsku v roku 1945, cez prizmu zápasu za národnostné práva na diplomatickom i spoločensko-kultúrnom poli.

rok vydania: 2017

počet strán: 294

jazyk: slovenský, resumé – poľský, anglický

ISBN 978-83-8111-033-4