Zarząd główny

LISTA CZŁONKÓW
Zarządu Głównego Towarzystwa Słowaków w Polsce
wybranych na XIV Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym TSP

Nowa Biała 6.12.2020 r.

prof. zw. dr hab. Józef Ciąga
przewodniczący

Mgr. Dominik Surma
wiceprzewodniczący

Jan Basisty
wiceprzewodniczący

Józef Majerczak
wiceprzewodniczący

PhDr. Ludomir Molitoris, PhD.
sekretarz generalny

Franciszek Młynarczyk
członek prezydium

Edward Pryliński
członek prezydium

Mgr. Anna Krzysztofek
członek prezydium

Mgr. Marián Smondek, PhD.
członek prezydium

Mgr. Agata Jędrzejczyk
członek prezydium

Członkowie:
Bogacz Władysława
Bronisław Knapczyk
Mgr. Maria Kaczmarczyk
Anna Maciczak
Daniela Radecka
Anna Kalata-Kowalczyk
Zofia Fifańska
Emil Neupauer

Licznik wizyt

34330
Wejść w tym miesiącu: 2695