Dar serca

Szanowni Krajanie, Rodacy, Przyjaciele,

nasza akcja Dar serca jest formą wsparcia celów realizowanych przez Towarzystwo
Słowaków w Polsce, organizacji słowackiej mniejszości narodowej, które opisane są w
statucie. Na podstawie zatwierdzonego statutu realizujemy bowiem szereg działań i projektów
na rzecz słowackiej mniejszości narodowej mieszkającej w Polsce – budowę obiektów
kultury, prowadzenie świetlic i słowackich domów kultury, wydawanie krajańskiego
czasopisma – miesięcznika Život, wydanie recenzowanego rocznika naukowego – Almanach
Słowacy w Polsce, wydawanie publikacji naukowych z zakresu wiedzy społecznej i historii
Słowaków mieszkających w Polsce, promocji współczesnej sztuki słowackiej i literatury
słowackiej, organizacji wystaw, wykładów, organizacji przeglądów zespołów
folklorystycznych orkiestr dętych, gromadzenia artefaktów kultury materialnej, koncerty
muzyczne i konkursy dla dzieci uczęszczających na nauikę języka słowackiego w szkołach
podstawowych na północnym Spiszu i górnej Orawie w Polsce.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. O Waszym wsparciu będziemy informować
naszych członków na łamach naszego ogólnokrajowego miesięcznika Život.

Każdy, kto chciałby wesprzeć nasze Towarzystwo i realizowane przez nas cele, może przesłać
nam wsparcie na adres: Towarzystwo Słowaków w Polsce, ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków
lub przelewem na konto:
Bank BNP PARIBAS PL27 1600 1462 1836 1842 2000 0001 (konto w PLN),
względnie na rachunek v EUR:
Bank BNP PARIBAS PL97 1600 1462 1836 1842 2000 0002 (konto w EUR), BIC/SWIFT:
PPABPLPKXXX

Dziękujemy bardzo!