1,5%

Szanowne Krajanki, Krajanie, Przyjaciele Słowaków w Polsce

chciałbym Was poinformować, iż od lipca 2015 r.
Towarzystwo Słowaków w Polsce uzyskało status organizacji pożytku publicznego
i może zbierać 1,5% podatku na realizację następujących celów statutowych:

– organizację kursów języka słowackiego,

– wydawanie periodyków dla słowackiej mniejszości narodowej – miesięcznika Život oraz Almanachu Słowacy w Polsce,

– działalność bibliotek słowackich,

– działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych,

– działalność galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic słowackich

– prowadzenie nauki gry na instrumentach, kursów tańca, szkoleń,

– wspieranie nauczania języka słowackiego w szkołach publicznych.

Prosimy zatem o pamięć i wsparcie ww. celów
poprzez wpisanie w Waszym rocznym rozliczeniu podatkowym naszego numeru

KRS: 0000254010.

Wpisując nr KRS: 0000254010 we właściwej rubryce
pomożecie zrealizować cele, które nadal stoją przed nami.

                                                                                   dr Ludomir Molitoris

                                                                            Sekretarz Generalny

                                                                       Towarzystwa Słowaków w Polsce

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji