Drukarnia


Do pobrania:
LOGO ZIVOT.tif
specyfikacja logotypu 2013.pdf
tsp z napisami pol slow.eps
tsp z napisami pol slow.tif
tsp z napisami pol slow cz-b.tif
tsp z napisami pol slow cz-b.eps
tsp z napisami slow pol.eps
tsp z napisami slow pol.tif
tsp z napisami slow pol cz-b.eps
tsp z napisami slow pol cz-b.tif


Prezentacja przykładów produkcji drukarskiej


Zakres usług poligraficznych

Druk offsetowy:
broszur, katalogów, folderów, teczek, kalendarzy, plakatów, ulotek, akcydensów, papierów firmowych, czasopism, druków samokopiujących

Naświetlanie CTP:
wysoką jakość druku zapewniamy dzięki zastosowaniu technologii Computer To Plate

DTP – Desktop Publishing:
nasi graficy profesjonalnie przygotują Państwa materiały do druku

Usługi introligatorskie:
falcowanie, bindowanie, perforowanie, dziurkowanie, foliowanie, lakierowanie, szycie drutem i nićmi, wykonujemy twardą i miękką oprawę


Przygotowanie do druku

Parametry techniczne dla gotowych prac dostarczanych do drukarni:
Prace należy dostarczać w formacie *pdf, *ps lub *eps

 1. plik *pdf  ze zgodnością PDF/X-3:2003, Acrobat 4 (PDF 1.3), kompozyt
 2. wszystkie użyte warstwy powinny być spłaszczone w produkcyjnym *pdf
 3. Zdjęcia zamieszaczane w projektach powinny być w rozdzielczości 350 dpi (2x 175 lpi – liniatura wypalania płyt, wielkość 1:1), model barwny cmyk bez osadzonych profili
 4. bitmapy z głębią 16 bitów nalezy przekształcić w bitmapy 8-bitowe, aby uniknąć plików zbyt dużych rozmiarów
 5. czcionki uzyte w projekcie powinny być zamienione na krzywe (publikacje poniżej 4 stron objętości) lub osadzony pełny zbiór znaków fontu w pliku *pdf bez ograniczeń licencyjnych
 6. nadlewki min. 3 mm z każdej strony jeśli grafika występuje do spadu
 7. wymagane są linie cięcia formatu netto. Pasery, paski koloru i skale densytometryczne nie są potrzebne
 8. kolory dodatkowe (Pantone, Toyo) powinny być ustawione wg wzornika z dokładnym opisem numeru, a nie wg programu graficznego
 9. wszelkie uszlachetnienia (lakier UV, tłoczenie), należy przygotowywać jako osobny plik, a nie dodatkowa separacja w produkcyjnym *pdf
 10. wykrojniki mają być w jednym kolorze i przygotowane w grafice obiektowej
 11. maksymalny format zadruku plakatu to 47 x 68 cm + 3 mm nadlewki z każdej strony

Gotowe projekty można przesyłać do nas drogą mailową zg@tsp.org.pl lub zamieszczać na serwerze ftp.

Zajmujemy się także kompleksowym przygotowaniem i składem publikacji do druku – książki, katalogi, foldery, plakaty, ulotki, wizytówki


Naświetlanie płyt CTP

Parametry dla pracy przygotowywanych do naświetlania ctp:

Praca powinna być zapisana w formacie PDF (kompozytowy), z liniami cięcia, bez paserów i skal kolorystycznych – będą one umieszczane podczas impozycji stron na arkuszu,

 1. Rozdzielczość map bitowych 300-350 dpi, model barwny CMYK lub grayscale,
 2. Dołączone wszystkie czcionki użyte w dokumencie lub teksty zamienione na krzywe),
 3. Przy pracach z elementami graficznymi wychodzącymi na spad (poza format cięcia), z każdej strony należy dodać min. 3 mm nadlewki na obcięcie,
  np. przy pracy w formacie A4 (210 x 297 mm) format z nadlewką wynosić będzie 216 x 303 mm.
 4. Szczegółowe informacje na temat przygotowania publikacji znajdują się w dziale Przygotowanie do druku.

Prace można dostarczać na adres mailowy zg@tsp.org.pl

Licznik wizyt

23719
Wejść w tym miesiącu: 7149