Zespół Folklorystyczny Hajduki

Zespół folklorystyczny działający prze Domie Kultury Słowackiej, na terenie Spisza, w wiosce Łapsze Wyżne. Taniec przewija się w historii naszej miejscowości od wielu pokoleń. Podaje się, iż to tutaj powstał pierwszy taki kolektyw na Spiszu. Na przestrzeni lat do formacji należały różne osoby pochodzące z wyżej wymienionej miejscowości.

Podwaliny zespołu Hajduki utworzył wcześniejszy zespół pod nazwą „Małe Hajduki”, który powstał w 2005 r. pod przewodnictwem Danuty Krzysik. Grupa kilkakrotnie przerywała działalność. W lipcu 2011 r. z inicjatywy młodzieży Łapszańskiej, która wyraziła chęć utrzymywania tradycji powstał zespół z nazwą Hajduki. Na prośbę młodzieży kierownikiem zespołu została Dorota Moś. Od dwóch lat asystentem kierownika zespołu jest Dominika Krzysik. Próby odbywają się w Domie Kultury Słowackiej.

ZF Hajduki to grono znajomych w przedziale wiekowym 18-70 lat. Zespół wykonuje tańce ludowe i pieśni pochodzące z regionu Spisza, ale także tańce pochodzące z różnych regionów Słowacji. Zespół przedstawia obrzędy i zwyczaje swojej miejscowości. Do składu należy także Kapela Gryglaków, która towarzyszy zespołowi od początku jego istnienia.

Zespół brał udział w wielu przeglądach oraz konkursach zarówno w Polsce, jak i na Słowacji. Członkowie zespołu są nosicielami tradycji, przekazują tradycję tańcem, śpiewem, gwarą, dbają o piękne spiskie stroje i nie zapominają o regionalnej kuchni. Dla swoich mieszkańców organizują cykliczne spotkania z kulturą w wyżej wymienionej świetlicy.

Kierownikiem zespołu jest Dorota Moś.

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

KUBET