Koło TSP Czarna Góra od Jurgowa

Koło powstało po skończeniu II wojny światowej dla obu części Czarnej Góry. Pierwszym prezesem został Milan Sobek. Członkowie spotykali się początkowo tajnie, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani  z powodów narodowościowych. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich spiskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Nižných Lapšoch. W Czarnej Górze aż 139 Słowaków wykazało się cywilną odwagą i wypełniło deklaracje członkowskie, zostając członkami. Członkowie i sympatycy koła spotykali się w remizie i organizowali różne słowackie imprezy kulturalne, propagujące język słowacki. Najbardziej aktywnymi byli Ondrej Mlynarčík, Ján Srna, Ján Buc, Ondrej Košút i inni. Ważnym osiągnięciem koła było ponowne otwarcie szkoły ze słowackim językiem nauczania oraz utrzymanie śpiewów słowackich podczas mszy świętych.

Koło w Czarnej Górze zostało podzielone dopiero w 1975 roku z powodów praktycznych. Prezesem Koła w Czarnej Górze od Jurgowa został Sebastián Mlynarčík, który funkcję tę pełnił do swojej śmierci w 2007 roku. Obecnie prezesem Koła TSP jest Ján Vaclav.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla następujących, najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

František Mlynarčík – członek prezydium ZG TSP, prezes Oddziału TSP na Spiszu,

Ján Krišík – były nauczyciel języka słowackiego w Czarnej Górze.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Ján Václav – prezes Koła TSP w Czarnej Górze od Jurgowa,

Andrej Sarna – sekretarz Koła TSP w Czarnej Górze od Jurgowa,

Anna Slaby – członek Koła TSP w Czarnej Górze od Jurgowa, była nauczycielka języka słowackiego w Łapszance.

Zobacz także:

hiperłączacze

Czarna Góra


Koło TSP Czarna Góra od Trybsza

Koło powstało po skończeniu II wojny światowej dla obu części Czarnej Góry. Pierwszym prezesem został Milan Sobek. Członkowie spotykali się początkowo tajnie, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani  z powodów narodowościowych. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich spiskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Nižných Lapšoch. W Czarnej Górze aż 139 Słowaków wykazało się cywilną odwagą i wypełniło deklaracje członkowskie, zostając członkami. Członkowie i sympatycy koła spotykali się w remizie w Czarnej Górze od Jurgowa i organizowali różne słowackie imprezy kulturalne, propagujące język słowacki. Najbardziej aktywnymi byli Ondrej Mlynarčík, Ján Srna, Ján Buc, Ondrej Košút i inni. Ważnym osiągnięciem koła było ponowne otwarcie szkoły ze słowackim językiem nauczania oraz utrzymanie śpiewów słowackich podczas mszy świętych.

Koło w Czarnej Górze zostało podzielone dopiero w 1975 roku z powodów praktycznych. Prezesem Koła w Czarnej Górze od Trybsza został Sebastián Milan a następne jego syn Andrej Milan, który pełnił tę funkcję do swojej śmierci w 2021 roku.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymała:

Mária Milanová – skarbnik Koła TSP w Czarnej Górze od Trybsza.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Anna Kalata-Kovalčíková –członek prezydium ZG TSP, członek Koła TSP w Czarnej Górze od Trybsza,

Mária Mlynarčíková – była nauczycielka języka słowackiego w Czarnej Górze.

Zobacz także:

hiperłączacze

Czarna Góra


Koło TSP Frydman

Koło powstało po skończeniu II wojny światowej. Pierwszym prezesem został Vojtech Žolondek, sekretarzem Michal Bednár, a skarbnikiem Jakub Bednár. Członkowie spotykali się początkowo tajnie, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani z powodów narodowościowych. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich spiskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Nižných Lapšoch. We Frydmanie aż 250 Słowaków wykazało się cywilną odwagą i wypełniło deklaracje członkowskie, zostając członkami. Najbardziej aktywnymi byli Michal Bednár, Jakub Bednár, Pavol Prelich, Valnet Tažik, Ján Pavlík, Vojtech Žolondek, Vojtech Dvorský, Andrej Organiščák, Alžbeta Iglárová i inni. Ważnym osiągnięciem koła było ponowne otwarcie szkoły ze słowackim językiem nauczania oraz utrzymanie śpiewów słowackich podczas mszy świętych. Oprócz tego członkowie i sympatycy Koła organizowali różne słowackie imprezy kulturalne, propagujące język słowacki. Założyli również teatrzyk słowacki. Członek Koła Ján Brinčka jest autorem popularno-naukowej książki o wiosce pod tytułem Dejiny severného Spiša a Fridmana perom Jána Brinčku.

Następnymi prezesami koła we Frydmanie zostali: Andrej Organiščák, Karol Prelich, Ján Rusnačík oraz František Pleva. Aktualnie prezesem Koła TSP jest Jozef Pleva.

Obecnie Koło TSP we Frydmanie organizuje dla swoich członków spotkanie opłatkowe, a sporadycznie jest również współorganizatorem Przeglądu Orkiestr Dętych.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Jozef Pleva – prezes Koła TSP we Frydmane, kolporter czasopisma Život,

František Švec – sekretarz Koła TSP we Frydmane, kolporter czasopisma Život,

Ján Markovič – skarbnik Koła TSP we Frydmane.

Zobacz także:

hiperłączacze

Dejiny severného Spiša a Fridmana perom Jána Brinčku (sklep)

Przegląd Orkiestr Dętych

Słowacy we Frydmanie
Nauczyciel słowacki Ivan Cikraj Kováč z Margitą Balarovou
Słowacy z Frydmana Ján Brinčka
oraz Ján Kutarňa


Koło TSP Falsztyn

Koło powstało po skończeniu II wojny światowej. Pierwszym prezesem został Andrej Milaňák. Członkowie spotykali się początkowo tajnie, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani  z powodów narodowościowych. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich spiskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Nižných Lapšoch. We Falsztynie zostali członkami niemal wszyscy mieszkańcy. Najbardziej aktywnymi byli Andrej Milaňák, Jozef Jašontek, Jozef Nálepka, Andrej Horničák, Vojtech Vida, Vladislav Bogačík, Andrej Klimčák, Jozef Čajka, Jozef Milaniak, Štefan Vida i inni. Członkowie i sympatycy koła spotykali się w dawnym dworze barona Jugenfelda, a później w remizie OSP, gdzie znajdowała się świetlica koła i organizowali różne słowackie imprezy kulturalne, propagujące język słowacki. Ważnym osiągnięciem koła było ponowne otwarcie szkoły ze słowackim językiem nauczania.

Następnymi prezesami koła we Falsztynie zostali Jozef Nálepka a Andrej Klimčák. Obecne prezesem Koła TSP jest Anna Klimčáková.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymała:

Anna Klimčaková – prezes Koła TSP we Falsztynie, kolporter czasopisma Život.

Zobacz także:

hiperłączacze

Falsztyn


Koło TSP Jurgów

Koło powstało po skończeniu II wojny światowej. Pierwszym prezesem został Martin Tybor. Członkowie spotykali się początkowo tajnie na różnych miejscach, na przykład w mieszkaniu obecnego prezesa Jozefa Čongvu, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani z powodów narodowościowych. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich spiskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Nižných Lapšoch. W Jurgowie aż 121 Słowaków wykazało się cywilną odwagą i wypełniło deklaracje członkowskie, zostając członkami. Członkowie koła spotykali się w mieszkaniu Jána Čongvu, gdzie powstała pierwsza świetlica, a później w budynku starej szkoły. Najbardziej aktywnymi byli Martin Tybor, Jakub Rusnák, Vojtech Mačičák, Ján Miškovič, Jakub Vojtas, Andrej Vojtas, Andrej Gomboš, Ján Bachleda, Mária Glodašíková i inni. Ważnym osiągnięciem koła było ponowne otwarcie szkoły ze słowackim językiem nauczania oraz utrzymanie śpiewów słowackich podczas mszy świętych. Przy kole powstał teatrzyk słowacki, kapela ludowa oraz zespół folklorystyczny, który został połączony z zespołami w Krempachach i Nowej Białej. W taki sposób utworzono reprezentacyjny zespół Towarzystwa Słowaków. Pod przewodnictwem wybitnego rzeźbiarza i artysty Andreja Gomboša powstała szkoła rzemiosła ludowego.

Następnymi prezesami koła w Jurgowie zostali Jakub Rusnák oraz Vojtech Mačičák. Obecne prezesem Koła TSP jest Jozef Vojtas.

Urodziło się tu również kilka osobistości słowackiego życia artystycznego i społecznego – wspomniany rzeźbiarz ludowy Andrzej Gombos (1921–2007), solista profesjonalnego Słowackiego Ludowego Zespołu Artystycznego Alojz Gurka (1934–1983) i dwaj księża, historycy i publicyści Alojz Miškovič (1902–1967) i Jozef Vojtas (1906–1977). Miejscowi Słowacy, zrzeszeni w kole TSP, organizują tutaj co kilka lat Przegląd Krajańskich Orkiestr Dętych, gdyż miejscowa orkiestra dęta w przeszłości, przez długie lata działała pod patronatem TSP. Język słowacki jest nauczany w miejscowej szkole podstawowej, a w kościele co niedzielę odprawiana jest msza święta w języku słowackim. Słowacy z Jurgowa, Rzepisk i Czarnej Góry spotykają się tutaj corocznie na spotkaniu opłatkowym.

Obecnie Koło TSP nie posiada świetlicy a na spotkania wykorzystywane są nieodpowiednie pomieszczenia w remizie, co skłoniło władze TSP do rozpoczęcia wykupu działek pod planowaną budowę Domu Kultury Słowackiej. Wykup działek zakończono w 2020 roku.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Jozef Čongva – prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Słowaków w Polsce,

Jozef Vojtas – prezes Koła TSP w Jurgowie,

Anna Mačičáková – członek ZG TSP, członek Oddziału TSP na Spiszu, sekretarz Koła TSP w Jurgowie, kolporter czasopisma Život,

Mária Gombošová – skarbnik Koła TSP w Jurgowie,

Marián Šoltýs – członek Zarządu Koła TSP w Jurgowie,

Marta Gombošová – członek Koła TSP w Jurgowie.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Anna Šoltýsová – nauczycielka języka słowackiego w Jurgowie,

Tomáš Vojtas – członek Zarządu Koła TSP w Jurgowie, muzyk,

Małgorzata Matys – nauczycielka muzyki ludowej w Jurgowie,

Mária Jachovičová – sekretarz Komisje Rewizyjnej Koła TSP w Jurgowie, była nauczycielka języka słowackiego w Jurgowie.

Zobacz także:

hiperłączacze

Przegląd Orkiestr Dętych

Jurgów

Znani Słowacy w Polsce


Koło TSP Kacwin

Koło powstało po skończeniu II wojny światowej. Pierwszym prezesem został Ján Pivovarčík, wiceprezesami Michal Šiškovič oraz Pavol Pčelár, sekretarzem Ján Magera, skarbnikiem Jozef Sulír. Członkowie spotykali się początkowo tajnie na różnych miejscach, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani z powodów narodowościowych. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich spiskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Nižných Lapšoch. W Kacwinie aż 126 Słowaków wykazało się cywilną odwagą i wypełniło deklaracje członkowskie, zostając członkami. Członkowie i sympatycy koła spotykali się w mieszkaniu Jána Kubaska, gdzie powstała pierwsza świetlica, w której czytali słowackie książki i czasopisma oraz organizowali różne słowackie imprezy kulturalne, propagujące język słowacki. Najbardziej aktywnymi byli Ján Pivovarčík, Michal Šiškovič, Pavol Pčelár, Ján Magera, Ján Kubasek, Valent Sulír, Andrej Paciga, Jakub Bednarčík, Michal Rataj, Ján Paciga, Jozef Sulír, Vojtech Pivovarčík, Jozef Tomaš, Michal Pivovarčík i inni. Ważnym osiągnięciem koła było ponowne otwarcie szkoły ze słowackim językiem nauczania oraz utrzymanie śpiewów słowackich podczas mszy świętych. Przy kole powstał teatrzyk słowacki, teatrzyk lalkowy, kapela ludowa, orkiestra dęta oraz zespół folklorystyczny.

Następnymi prezesami koła w Kacwinie zostali Valent Sulír, Vojtech Pivovarčík, Jozef Tomaš, Michal Pivovarčík, Jozef Galovič, Ján Kubasek, František Šiškovič, Jozef Kuchta oraz Ján Venit. Obecne prezesem Koła TSP jest Daniela Radecká, wiceprezesami Róbert Galovič oraz Ján Venit, sekretarzem František Pivovarčík, skarbnikiem Jozefa Kromková.

W nowym tysiącleciu zbudowany został Dom Kultury Słowackiej ze słowacką biblioteką, przy którym działa krajańska orkiestra dęta. Koło organizuje w Kacwinie co kilka lat Przegląd Krajańskich Orkiestr Dętych.  W Domie Kultury Słowackiej odbywają się różne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz imprezy kulturalne – spotkania opłatkowe, konkurs Poznaj Słowację – Ojczyznę Swoich Przodków i inne. Język słowacki nauczany jest w szkole podstawowej, a w każdą niedzielę w miejscowym kościele jedna z trzech mszy św. odbywa się w języku słowackim.

Z Kacwina pochodziło w przeszłości kilka osobistości słowackiego życia społecznego i kulturalnego – znany muzykolog i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Muzycznej w Bratysławie Ján Strelec (1893–1975), któremu w 2016 roku odsłonięto tablicę pamiątkową na Domie Kultury Słowackiej, rektor Koszyckiego Seminarium Duchownego Jakub Šefčík (1902–1975), długoletni prezes stowarzyszeń słowackich Ján Molitoris (1927-2020),  długoletni redaktor miesięcznika Život Ján Špernoga (1938–2008), jednego z pierwszych czasopism masowo kolportowanych w okresie powojennym na Zamagurzu.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Ján Molitoris – honorowy prezes TSP, kolporter czasopisma Život,

Ľudomír Molitoris – sekretarz generalny ZG TSP, historyk,

Anton Vnenčak – członek Zarządu Koła TSP w Kacwinie,

Andrej Soja – członek Koła TSP w Kacwinie, organista w Kacwinie, członek orkiestry dętej,

Katarína Molitorisová – członek Koła TSP w Kacwinie.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Daniela Radecká – członek Zarządu Głównego TSP, prezes Koła TSP w Kacwinie, kolporter czasopisma Život,

Jozefa Kromková – skarbnik Koła TSP w Kacwinie,

Alžbeta Górová – nauczycielka języka słowackiego w Kacwinie,

Mária Bogacká – była nauczycielka języka słowackiego w Kacwinie.

Zobacz także:

hiperłączacze

Dom Kultury Słowackiej w Kacwinie

Orkiestra Dęta przy Słowackim Domu Kultury w Kacwinie

Konkurs Poznaj Słowację – Kraj swoich przodków

Przegląd Krajańskich Orkiestr Dętych

Kacwin

Znani Słowacy w Polsce

Działalność popularno-naukowa

Muzeum w Kacwinie

Msze św. w języku słowackim

Almanach Słowacy w Polsce


Koło TSP Krempachy

Koło powstało po zakończeniu II wojny światowej. Pierwszym prezesem został Valent Krištofek st., sekretarzem Jakub Kačmarčík, skarbnikiem Valent Surma. Członkowie spotykali się początkowo tajnie na różnych miejscach, na przykład w domach opuszczonych przez Słowaków, którzy wyjechali do Ameryki, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani z powodów narodowościowych. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich spiskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Nižných Lapšoch. W Krempachach aż 101 Słowaków wykazało się cywilną odwagą i wypełniło deklaracje członkowskie, zostając członkami. Najbardziej aktywnymi byli Valent Krištofek st., Valent Paciga, Ján i Andrej Petráškovci, Jakub Kačmarčík, Valent Surma i inni. Członkowie i sympatycy koła znaleźli swoje miejsce w Domie Urbarskim, gdzie organizowali różne słowackie imprezy kulturalne, propagujące język słowacki. Ważnym osiągnięciem koła było ponowne otwarcie szkoły ze słowackim językiem nauczania oraz utrzymanie śpiewów słowackich podczas mszy świętych. Przy kole powstał teatrzyk słowacki, chór, kapele ludowe oraz zespół folklorystyczny, który został połączony z zespołami w Jurgowie i Nowej Białej. W taki sposób utworzono reprezentacyjny zespół Towarzystwa Słowaków. Członkowie koła bardzo aktywnie uczestniczyli w budowie Domu kultury, gdzie otrzymali tylko małe pomieszczenie pod schodami, a dopiero później trochę większe, w którym obecnie mieści się świetlica ze słowacką biblioteką.

Następnymi prezesami koła w Krempachach zostali Valent Krištofek ml., Ján Petrášek st. oraz Ján Petrášek ml. Obecne prezesem Koła TSP jest Monika Pacigová, wiceprezesem Mária Bryjová, sekretarzem Alžbeta Klukošovská, skarbnikiem Anna Krištofeková.

Koło organizuje w Krempachach przegląd folklorystyczny słowackich solistów śpiewaków, grup śpiewaczych, solistów instrumentalistów, kapeli ludowych oraz zespołów folklorystycznych Ostatki-Fašiangy, co kilka lat Dni Kultury Słowackiej, spotkania opłatkowe i różne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Język słowacki nauczany jest w szkole podstawowej, a w każdą niedzielę i co drugi dzień powszedni w miejscowym kościele odbywa się msza św. w języku słowackim.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Dominik Surma – wiceprezes Zarządu Głównego TSP, członek Zarządu Koła TSP w Krempachach, nauczyciel języka słowackiego w Nowej Białej,

Anna Krištofeková, członek Zarządu Głównego TSP, skarbnik Koła TSP w Krempachach, nauczycielka języka słowackiego,

Alžbeta Klukošovská – sekretarz Oddziału TSP na Spiszu,  sekretarz Zarządu Koła TSP w Krempachach,

Ján Petrášek – członek Zarządu Koła TSP w Krempachach,

František Paciga – członek Zarządu Koła TSP w Krempachach, korespondent czasopisma Život,

Valent Krištofek – członek Koła TSP w Krempachach,

Irena Kovalčíková – członek Koła TSP w Krempachach,

Irena Petrášková – członek Koła TSP w Krempachach,

Anna Kalatová – członek Koła TSP w Krempachach.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Monika Pacigová – prezes Koła TSP w Krempachach, nauczycielka języka słowackiego,

Mária Bryjová – prezes Komisji Rewizyjnej ZG TSP, wiceprezes Oddziału TSP na Spiszu,  wiceprezes Koła TSP w Krempachach,

Anna Lorencová – członek Zarządu Koła TSP w Krempachach,

Emília Kovalčíková – członek Zarządu Koła TSP w Krempachach,

Ján Krištofek – członek Zarządu Koła TSP w Krempachach,

Joanna Pacigová – członek Zarządu Koła TSP w Krempachach,

Mária Surmová – prezes Komisji Rewizyjnej Koła TSP w Krempachach,

nauczycielka języka słowackiego w Krempachach,

Mária Bryjová – była nauczycielka języka słowackiego w Krempachach,

Mária Galiniaková – była nauczycielka języka słowackiego w Nowej Białej,

Anna Mošová – była nauczycielka języka słowackiego w Krempachach,

Józef Pierzga – nauczyciel muzyki a kierownik choru w Krempachach.

Zobacz także:

hiperłączacze

Świetlica Koła TSP w Krempachach

Fašiangy-Ostatki

Dni Kultury

Msze św. w języku słowackim

Krempachy


Koło TSP Łapszanka

Koło powstało po zakończeniu II wojny światowej. Pierwszym prezesem został Pavol Žemba. Członkowie spotykali się początkowo tajnie na różnych miejscach, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani z powodów narodowościowych. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich spiskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Nižných Lapšoch. W Łapszance aż 151 Słowaków wykazało się cywilną odwagą i wypełniło deklaracje członkowskie, zostając członkami. Najbardziej aktywnymi byli Pavol Žemba, Jozef Pojedinec, Ludvik Kapolka, Jozef Šoltýs i inni. Członkowie i sympatycy koła spotykali się w mieszkaniu prezesa Jána Žembu, gdzie powstała pierwsza świetlica. Później została przemieszona do domu Holovcov a następnie do budynku stowarzyszenia wodociągowego. W świetlicach organizowali różne słowackie imprezy kulturalne, propagujące język słowacki. Ważnym osiągnięciem było ponowne otwarcie szkoły ze słowackim językiem nauczania oraz utrzymanie śpiewów słowackich podczas mszy świętych. Przy kole powstał bardzo popularny teatrzyk słowacki. Następnym prezesem koła w Łapszance została Mária Holová. Obecne prezesem Koła TSP jest František Šoltýs.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

František Šoltýs – prezes Koła TSP w Łapszance, kolporter czasopisma Život,

Mária Holová – wiceprezes Koła TSP w Łapszance.

Zobacz także:

hiperłączacze

Łapszanka


Koło TSP Niedzica

Koło powstało po skończeniu II wojny światowej. Pierwszym prezesem został František Kašický, wiceprezesem Michal Kužeľ, sekretarzem Michal Neupauer, skarbnikiem Valent Pojedinec. Członkowie spotykali się początkowo tajnie na różnych miejscach, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani z powodów narodowościowych. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich spiskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Nižných Lapšoch. W Niedzicy aż 150 Słowaków wykazało się cywilną odwagą i wypełniło deklaracje członkowskie, zostając członkami. Najbardziej aktywnymi byli Jozef Šlegel, Michal Kužeľ, Michal Neupauer, Valent Pojedinec, Jozef Stronček, František Kašický, Michal Galik, Anna Kašická, Ján Kapolka, Jozef Krempaský, Ján Pichnarčík, Michal Gronský, Vojtech Resčák, Ján Kužeľ, Vojtech Fronc, Jozef Gronský, Ján Ivančák, Jozef Ševčík, Jozef Neupauer, Štefan Madeja, Anna Bogačíková, Štefan Molitoris, František Neupauer, Jozef Milaniak, Andrej Milaniak, Anna Froncová, Ján Piontek, Bartolomej Piontek, Jozef Piontek, Agneša Arendarčíková, Katarína Rusnačiková, František Fronček, Jozef Fronc, Valent Penksa, Žofia Bogačíková st. i inni. W działalność stowarzyszenia zaangażowana była niemal cała wioska. Ważnym osiągnięciem koła było ponowne otwarcie szkoły ze słowackim językiem nauczania oraz utrzymanie śpiewów słowackich podczas mszy świętych. Przy kole powstał bardzo popularny teatrzyk słowacki, a później zespół folklorystyczny Veselica. Pierwsza świetlica znalazła się w budynku starej szkoły, gdzie członkowie organizowali spotkania oraz różne słowackie imprezy kulturalne, propagujące język słowacki.

Następnymi prezesami koła TSP w Niedzicy zostali Michal Kužeľ oraz Jozef Gronský. Obecne prezesem Koła TSP jest Emil Neupauer, wiceprezesem Vendelín Krempaský, sekretarzem Žofia Bogačíková, a skarbnikiem Marta Strončeková.

Raz w tygodniu w miejscowym kościele odbywają się msze św. w języku słowackim, a w szkole podstawowej nauczany jest język słowacki. Z Niedzicy pochodził znany słowacki aktor Michał Dočolomanský (1942–2008), który urodził się w budynku byłej szkoły, co upamiętnia tablica pamiątkowa umieszczona na fasadzie budynku. W związku z tym, iż ten legendarny aktor filmu słowackiego nie posiada grobu, a jego prochy zostały rozsypane po Zamagurzu, tablica ta jest jedynym miejscem, w którym można uczcić jego pamięć.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

vdp. Jozef Bednarčík – ksiądz proboszcz w Niedzicy,

Emil Neupauer – członek Zarządu Głównego TSP, członek Oddziału TSP na Spiszu, prezes Koła TSP w Niedzicy, kolporter czasopisma Živo,t

Vendelín Krempaský – wiceprezes Koła TSP w Niedzicy, kolporter czasopisma Život,

Žofia Bogačíková – członek Koła TSP w Niedzicy, folklorystka

Ján Kašický – członek Koła TSP w Niedzicy,

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Marta Strončeková, była sekretarz Komisji Rewizyjnej ZG TSP, skarbnik Koła TSP w Niedzicy,

Mária Krempaská – była członek Komisji Rewizyjnej Koła TSP w Niedzicy, kolporter czasopisma Život,

Irena Kašická – członek Koła TSP w Niedzicy,

Barbara Majerčáková – była nauczycielka języka słowackiego w Niedzicy,

Mária Pionteková – była nauczycielka języka słowackiego w Niedzicy.

Zobacz także:

hiperłączacze

Niedzica / Nedeca

Msze św. w języku słowackim

Nedeca sklep


Koło TSP Niedzica-Zamek

Koło powstało po skończeniu II wojny światowej. Pierwszym prezesem został Ján Piontek st. Członkowie spotykali się początkowo tajnie na różnych miejscach, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani z powodów narodowościowych. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich spiskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Nižných Lapšoch. W Niedzicy-Zamku 10 Słowaków wykazało się cywilną odwagą i wypełniło deklaracje członkowskie, zostając członkami. Najbardziej aktywnymi byli Ján Piontek st., Ján Piontek ml., František Bogačík, Jakub Bogačík, Ján Blahút, Ján Janos, Helena Pionteková, Rozália Danielčaková i inni. Pierwszym prezesem został Ján Piontek st. Ważnym osiągnięciem koła było ponowne otwarcie szkoły z nauczaniem w języku słowackim oraz ustanowienie świetlicy, gdzie członkowie i sympatycy Koła mogli się spotykać i kultywować słowacką kulturę oraz język.

Następnymi prezesami koła TSP w Niedzicy-Zamku zostali František Piontek oraz Jozef Kiedziuch. Obecne prezesem Koła TSP jest Augustín Findura.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Augustín Findura – prezes Koła TSP w Niedzicy-Zamku,

Zobacz także:

hiperłączacze

Niedzica-Zamek

Nedeca sklep


Koło TSP Łapsze Niżne

Koło powstało po skończeniu II wojny światowej. Pierwszym prezesem został Peter Gorel, wiceprezesami Andrej Stanek oraz Anton Kovalčík. Członkowie spotykali się początkowo tajnie na różnych miejscach, na przykład u Andreja Špirku, Petra Gorela oraz A. Repiščáka, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani z powodów narodowościowych. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich spiskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Nižných Lapšoch. W Łapszach Niżnych aż 112 Słowaków wykazało się cywilną odwagą i wypełniło deklaracje członkowskie, zostając członkami. Najbardziej aktywnymi byli Andrej Špirka, Peter Gorel, Andrej Stanek, Anton Kovalčík, Stanislav Haber, Ján Majerčák, Anton Kovalčík, Jakub Tynus, Júlia Glodavová, Helena Karkošková, Dominik Majerčák i inni. Ważnym osiągnięciem koła było ponowne otwarcie pierwszej szkoły ze słowackim językiem nauczania na Spiszu oraz utrzymanie śpiewów słowackich podczas mszy świętych. Członkowie i sympatycy koła spotykali się w mieszkaniu prezesa Petra Gorela, gdzie powstała pierwsza świetlica. Później została przemieszona do domu Jozefa Kravontku. Członkowie tutaj organizowali spotkania oraz różne słowackie imprezy kulturalne, propagujące język słowacki.

Następnymi prezesami koła TSP w Łapszach Niżnych zostali Andrej Stanek, Anton Kovalčík, Jozef Kravontka, Štefan Majerčák oraz František Kaňuch. Obecne prezesem Koła TSP jest Mária Nálepková.

Z Łapsz Niżnych pochodziła wybitna osobistość słowackiego życia społecznego i kulturalnego ksiądz Ján Evanjelista Nálepka (1792-1858),

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Stanislav Stanek – wiceprezes Koła TSP w Łapszach Niżnych

Zobacz także:

hiperłączacze

Łapsze Niżne


Koło TSP Nowa Biała

Koło powstało po zakończeniu II wojny światowej. Członkowie spotykali się początkowo tajnie na różnych miejscach, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani z powodów narodowościowych. Nowa Biała była celem kilkukrotnej napaści grupy zbrojnej pod dowództwem Józefa Kurasia „Ognia”, która w 1946 roku zamęczyła i zamordowała czterech mieszkańców wsi, o czym przypomina tablica pamiątkowa na pomniku, znajdującym się nieopodal kościoła. Ku czci zamordowanych Słowaków – Jána Kraka, Jána Ščureka, Jána Lapšanského oraz Jozefa Chalupku – TSP organizuje przy tym pomniku w kwietniu spotkanie pamięciowe.

Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków w Polsce zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich spiskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Nižných Lapšoch. W Nowej Białej aż 250 Słowaków wykazało się cywilną odwagą i wypełniło deklaracje członkowskie, zostając członkami. Najbardziej aktywnymi byli Jozef Bryja, František Chalupka, Michal Krištofek, Alojz Kalata, Andrej Bednarčík, Vojtech Vincek, Jakub Dluhý, Vojtech Kolodzej, Rozália Saburová, Jozef Majerčák, Ľudmila Majerčáková, Dominik Kalata, František Lojek, Jozef Vincek, Jakub Lojek, Andrej Skupín, Ján Bendík, Valent Ščurek, Helena Ščureková i inni. Pierwszym prezesem Koła w Nowej Białej został Alojz Kalata. Przy kole powstało również Združenie slovenskej mládeže (Stowarzyszenie Młodzieży Słowackiej), którego prezesem został Andrej Skupin. Pierwsza świetlica powstała w niewielkim pomieszczeniu byłej Gromadzkiej Rady Narodowej, pod kierownictwem Františka Bednarčíka. Później została przeniesiona do remizy, a stamtąd do większego pomieszczenia w byłej słowackiej szkole. Budynek tek szkoły na początku XXI wieku wykupiło TSP i przebudowało go na dzisiejsze Centrum Kultury Słowackiej. W świetlicy znajdowała się biblioteka słowacka. Członkowie koła spotykali się tutaj, czytali słowackie książki i czasopisma oraz organizowali różne imprezy kulturalne, propagujące język słowacki, na przykład spotkania opłatkowe, imprezy mikołajkowe i inne. Ważnym osiągnięciem było ponowne otwarcie szkoły ze słowackim językiem nauczania oraz utrzymanie śpiewów słowackich podczas mszy świętych. W 60. latach XX wieku we wsi wybuchł poważny spór o msze św. w języku słowackim, gdyż zgodnie z postanowieniami II. Soboru Watykańskiego liturgia miała odbywać się w językach narodowych. Niestety, władze kościelne w Polsce „zapomniały” o rozwiązaniu tej kwestii na korzyść mniejszości narodowych, w tym również Słowaków. Mieszkańcy Nowej Białej musieli czekać na mszę św. w języku słowackim prawie 20 lat, które nadal wypełnione były licznymi i ciągłymi walkami o utrzymanie języka słowackiego podczas ceremonii religijnych.

Następnymi prezesami koła w Nowej Białej zostali Jozef Majerčák „od Vierka”, Jakub Dluhý, František Chalupka, Ján Gronka, Júlia Ščureková oraz Jana Majerčáková. Przy kole powstał i działał na przestrzeni lat teatrzyk słowacki pod kierownictwem nauczycielek Anny Balígovej i Eugénie Sobkovej, orkiestra dęta pod kierownictwem Emila Cervása, chór pod kierownictwem Júlie Ščurekovej oraz zespół folklorystyczny pod kierownictwem Jána Cervása, a później Františka Kurnáta. W późniejszym okresie został połączony z zespołami w Jurgowie i Krempachach i w taki sposób utworzono reprezentacyjny zespół Towarzystwa Słowaków. Obecne Zespół folklorystyczny Spiš działa pod kierownictwem Jozefa Majerčaka. Oprócz zespołu Spiš działa również dziecięcy zespół folklorystyczny Malí Beľania. Miejscowe słowackie tradycje kultywuje również orkiestra dęta im. ks. dziekana Františka Móša pod kierownictwem Jozefa Cervása. Język słowacki można słyszeć też w szkole, gdzie jest nauczany jako przedmiot nadobowiązkowy oraz w kościele, gdzie w tym języku odprawiana jest w każdą niedzielę i co drugi dzień msza św.

Na początku XXI wieku TSP wybudowało w Nowej Białej Centrum Kultury Słowackiej, w którym odbywają się różne warsztaty dla dzieci i młodzieży, konferencje metodyczne dla nauczycieli języka słowackiego oraz  imprezy kulturalne, np. spotkania opłatkowe, Dni Kultury Słowackiej, Przegląd Orkiestr Dętych oraz interesujące wystawy. Częścią tej instytucji jest również biblioteka słowacka, izba pamięci narodowej, można tutaj również skorzystać z noclegu w gustownie urządzonych pokojach, gdzie tradycja połączyła się z nowoczesnością.

W 2004 roku Słowaków w Nowej Białej odwiedził prezydent Republiki Słowackiej Ivan Gašparovič, który docenił ich aktywność.

Obecne prezesem Koła TSP jest Monika Bednarčíková, wiceprezesem Dominika Majerčáková, sekretarzem Monika Bryjová, skarbnikiem Jacek Klukošovský.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Jozef Majerčak – wiceprezes Zarządu Głównego TSP, dyrektor Centrum Kultury Słowackiej w Nowej Białej, folklorysta,

František Brodovský – członek Koła TSP w Nowej Białej,

Mária Majerčaková st. – członek Koła TSP w Nowej Białej.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Jana Majerčaková – członek Zarządu Koła TSP w Nowej Białej,

Mária Klukošovská – członek Zarządu Koła TSP w Nowej Białej,

Dominik Bednarčík – członek Koła TSP w Nowej Białej,

Anna Bendiková – członek Koła TSP w Nowej Białej,

František Dluhý – członek Koła TSP w Nowej Białej,

Ján Kolodej – członek Koła TSP w Nowej Białej,

Vojtech Kolodej – członek Koła TSP w Nowej Białej,

František Kurnát – członek Koła TSP w Nowej Białej,

Jakub Lojek – członek Koła TSP w Nowej Białej,

Mária Niemcová – członek Koła TSP w Nowej Białej,

Agáta Jendžejčíková – członek Zarządu Głównego TSP, redaktor naczelny czasopisma Život,

Beáta Florczyková – nauczycielka języka słowackiego w Nowej Białej

Anna Mušová – była nauczycielka języka słowackiego w Nowej Białej,

Angela Zarembová – była nauczycielka języka słowackiego w Nowej Białej.

Zobacz także:

hiperłączacze

Centrum Kultury Słowackiej w Nowej Białej

ZF Spiš z Nowej Białej

DZF Malí Beľania z Nowej Białej

Orkiestra Dęta im. Dziekana Františka Móša z Nowej Białej

Przegląd Orkiestr Dętych

Dni Kultury

Nowa Biała

Pensjonat Bumerang


Koło TSP Rzepiska Bryjów Potok

Obecne prezesem Koła TSP jest Ján Kurčak.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Genovéva Jurgovianová – członek Koła TSP w Rzepiskach – Bryjowym Potoku, kolporter czasopisma Život.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Jakub Milon – wiceprezes Koła TSP w Rzepiskach – Bryjowym Potoku.

Zobacz także:

hiperłączacze

Rzepiska

Koło TSP Rzepiska Grocholów Potok

Obecne prezesem Koła TSP jest Ján Solus.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Ján Solus, – prezes Koła TSP w Rzepiskach – Groholowym Potoku, kolporter czasopisma Život.

Zobacz także:

hiperłączacze

Rzepiska


Koło TSP Trybsz

Obecne prezesem Koła TSP jest Andrej Vaksmanský.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Mária Kačmačíková – członek Zarządu Głównego TSP, członek Oddziału TSP na Spiszu, sekretarz Koła TSP w Trybszu, kolporter czasopisma Život, nauczycielka języka słowackiego.

Zobacz także:

hiperłączacze

Trybsz


Koło TSP Łapsze Wyżne

Obecne prezesem Koła TSP jest Kristína Krišíková.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Milan Griglak – sekretarz Koła TSP w Łapszach Wyżnych,

Ján Griglak – prezes Komisje Rewizyjnej Koła TSP w Łapszach Wyżnych,

Cyril Blazošek – członek Koła TSP w Łapszach Wyżnych.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Anna Starostovičová – członek Zarządu Głównego TSP, członek Zarządu Koła TSP w Łapszach Wyżnych, kolporter czasopisma Život,

Žofia Braviaková – członek Oddziału TSP na Spiszu, wiceprezes Koła TSP w Łapszach Wyżnych, nauczycielka języka słowackiego w Nowej Białej oraz Niedzicy,

Dorota Mošová – kierownik ZF Hajduky oraz Domu Kultury Słowackiej w Łapszach Wyżnych, redaktor czasopisma Život,

Jozef Bryja – członek Koła TSP w Łapszach Wyżnych,

Štefan Griglak – skarbnik Koła TSP w Łapszach Wyżnych,

Jozef Krišík – członek Koła TSP w Łapszach Wyżnych,

Cecília Biegunová – była nauczycielka języka słowackiego w Łapszach Wyżnych.

Zobacz także:

hiperłączacze

Łapsze Wyżne

Dom Kultury Słowackiej w Łapszach Wyżnych

ZF Hajduki


Koło TSP Harkabuz

Obecne prezesem Koła TSP jest František Harkabúz.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

František Harkabúz – członek Zarządu Oddziału TSP na Orawie, prezes Koła TSP v Harkabuzie, kolporter czasopisma Život.

Zobacz także:

hiperłączacze

Harkabuz


Koło TSP Chyżne

Koło powstało po skończeniu II wojny światowej. Pierwszym prezesem został Ján Záchymský. Członkowie spotykali się początkowo tajnie na różnych miejscach, na przykład u Červeňovcov, Svidroňovcov, Fulovcov, Gaveldovcov oraz w karczmie u Tisončíka, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani z powodów narodowościowych. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich orawskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Jablonke. Najbardziej aktywnymi byli Ján Svidroň, Ján Záchymský, Štefan Sobčak, Andrej Fula, Ján Červeň, Jozef a Ján Gaveldovci, Jozef Žolna, Anton Koval, Matrin Helegda, Ján Tisončík, Andrej Lys, Ján Škodoň, Jozef Kráľ, Ján Nemtušiak, Ján Hladovčák, Mária Zbelová, Ignác Laciak, Karol Capiak, Karol Červeň i inni. Ważnym osiągnięciem koła było ponowne otwarcie szkoły ze słowackim językiem nauczania oraz utrzymanie śpiewów słowackich podczas mszy świętych. Oprócz tego członkowie i sympatycy Koła organizowali różne słowackie imprezy kulturalne, propagujące język słowacki. Założyli również kapelę ludową i orkiestrę dętą. Przy miejscowym Kole przez długi okres działał zespół folklorystyczny Rombań, który podtrzymywał miejscowe zwyczaje i tradycje.

Następnymi prezesami koła w Chyżnym zostali: Ján Svidroň, Ján Tisončík, Ján Gavelda a Andrej Fula. Obecnym prezesem jest Karol Fula.

Z Chyżnego pochodziło w przeszłości kilka osobistości słowackiego życia narodowego, społecznego i kulturalnego – pierwszy skarbnik Macierzy Słowackiej Tomáš Červeň (1793-1876) st. oraz członek Słowackiego Towarzystwa Naukowego Ján Kudlatiak, księża Daniel Laťák (?-1879) i Ján Laťák „Chyžnianský” (1840–1911), którzy publikowali artykuły w periodykach słowackich, a drugi z wymienionych sprawował mecenat nad wieloma pisarzami słowackimi oraz Słowackim Muzeum Narodowym. Z Chyżnego pochodził również słowacki patriota, filolog, historyk, geograf, kartograf i członek założyciel Macierzy Słowackiej Florian Červen (1840–1928), który był autorem wielu dzieł geograficznych i historycznych.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych, żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymał:

Karol Fula – prezes Koła TSP w Chyżnym, kolporter czasopisma Život,

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymała:

Anna Lenczowská – członek Koła TSP w Chyżnym, nauczycielka języka słowackiego w Jabłonce.

Zobacz także:

hiperłączacze

Chyżne

Budynek byłego Urzędu Celnego w Chyżnem


Koło TSP Jabłonka

Koło powstało po skończeniu II wojny światowej. Pierwszym prezesem został Ignác Kašprák. Członkowie spotykali się początkowo tajnie na różnych miejscach, na przykład u Jána Paňáka, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani z powodów narodowościowych. Aresztowani zostali Ignác Machaj, František Vojt, Eugen Ďubek, Pekarčík „Piecušek” i inni. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich orawskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Jablonke. Najbardziej aktywnymi byli Ján Páleník, Vendelín Puchala, Alojz Šperlák, Ignác Kašprák, Anton Baliga, Anton a Eugen Sončekovci, Ján a Eugen Paniakovci, Anton Sobirák, Jozef Pirog, Eugen Ďubek, bratia Vojtovci, Alojz Grelák i inni. Członkowie koła spotykali się w mieszkaniu Alojza Greláka obok poczty, gdzie powstała pierwsza świetlica. Jabłonka stała się stopniowo jednym z centrów słowackiego ruchu narodowego w Polsce. We wsi utworzono szkoły ze słowackim językiem nauczania, a w 1951 roku powstało tutaj pierwsze i jedyne w Polsce Liceum ze Słowackim Językiem Nauczania, które jest do dnia dzisiejszego jedną z dwóch szkół średnich zapewniających średnie wykształcenie na górnej Orawie. Obecnie język słowacki jest tam nauczany jako język obcy. Członkowie w przeszłości założyli we wsi teatrzyk słowacki, zespół folklorystyczny, kapelę ludową i orkiestrę dętą.

Obecnie w Jabłonce znajduje się siedziba Zarządu Oddziału TSP na Orawie i działa krajańska świetlica, w której spotykają się Słowacy z całej Orawy. Redakcja Život organizuje tutaj wernisaże i wręczanie nagród konkursu plastycznego im. Ludwika Korkoša. W każdą niedzielę w miejscowym kościele miała by się odbywać msza św. w języku słowackim, której odprawianie zostało zawieszone z powodu pandemii COVID-19 w 2021 r.  

Na zakupionej parceli w centrum Jabłonki przebiega budowa Domu Kultury Słowackiej.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymali:

Ján Bašisty – wiceprezes Zarządu Głównego TSP, wiceprezes Oddziału TSP na Orawie, prezes Koła TSP w Jabłonce, kolporter czasopisma Život,

Mária Polušová – członek Komisje Rewizyjnej Zarządu Głównego TSP, sekretarz Koła TSP w Jabłonce, była nauczycielka języka słowackiego w Jabłonce,

Mária Kašpráková – skarbnik Koła TSP w Jabłonce, kolporter czasopisma Život,

Emília Kozubová – była nauczycielka języka słowackiego w Jabłonce,

Jozef Páleník – były nauczyciel języka słowackiego w Jabłonce,

Helena Páleníková – była nauczycielka języka słowackiego w Jabłonce.

Jablonka: Budowa Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce

Zobacz także:

hiperłączacze

Świetlica Koła TSP w Jabłonce

Konkurs plastyczny im. Ludwika Korkoša

Jabłonka


Koło TSP Lipnica Mała

Koło powstało po zakończeniu II wojny światowej. Pierwszym prezesem został Ludvik Tokár. Członkowie spotykali się początkowo tajnie na różnych miejscach, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani z powodów narodowościowych. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich orawskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Jablonke. Najbardziej aktywnymi byli František Svetlák, Ludvik Tokár, František Červenka, Vavrinec Vrbiak, Andrej Kubacka, Ján Gviždž, Štefan Adamčík i inni. Ważnym osiągnięciem koła było ponowne otwarcie szkoły ze słowackim językiem nauczania oraz wieczornych kursów nauczania języka słowackiego. Słowackie życie skoncentrowało się wokół szkoły i świetlicy. Przy kole został założony teatrzyk słowacki, orkiestra dętą i zespół folklorystyczny Kordoň, a później zespół folklorystyczny Kumoratky.

Następnymi prezesami koła w Lipnicy Małej zostali: František Svetlák oraz Viktória Smrečáková. Obecnym prezesem jest Jozef Brzegowy.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymała:

Viktória Smrečáková – członek Zarządu Koła TSP w Lipnicy Małej, folklorystka

Zobacz także:

hiperłączacze

Lipnica Mała


Koło TSP Zubrzyca Dolna

Obecne wiceprezesem Koła TSP jest Milan Kulaviak.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymała:

Ľudmila Vengrínová – sekretarz Koła TSP w Zubrzycy Dolnej, kolporter czasopisma Život.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymała:

Grażyna Kozáková – nauczycielka języka słowackiego w Podwilku.

Zobacz także:

hiperłączacze

Zubrzyca Górna


Koło TSP Orawka

Koło powstało po zakończeniu II wojny światowej. Pierwszym prezesem został Peter Jurčák. Członkowie spotykali się początkowo tajnie, gdyż Słowacy w tym okresie byli w Polsce prześladowani i represjonowani  z powodów narodowościowych. Oficjalne pierwsze stowarzyszenie Słowaków zostało zarejestrowane dopiero 5 stycznia 1949 roku, dla wszystkich orawskich wiosek przyłączonych do Polski po 20 maju 1945, pod nazwą Spolok Slovákov v Jablonke. W Orawce najbardziej aktywnymi byli Peter Jurčák, bracie Jozef a Anton Cegelní, Ján Laciak, Juraj Tisoň, Anton Godala, Ignác Kučkovič i inni. Członkowie koła założyli świetlicę, gdzie spotykali się i organizowali różne słowackie imprezy kulturalne, propagujące język słowacki. Ważnym osiągnięciem koła było ponowne otwarcie szkoły ze słowackim językiem nauczania.

Następnymi prezesami koła w Orawce zostali Anton Grobarčík oraz Vladislav Otrembiak. Obecne prezesem Koła TSP jest Žofia Fifanská.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymała:

Žofia Fifanská – członek ZG TSP, prezes Koła TSP w Orawce, kolporter czasopisma Život.

Zobacz także:

hiperłączacze

Orawka


Koło TSP Piekelnik

Obecne wiceprezesem Koła TSP jest Ignác Jazovský.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymał:

Ján Švientek – prezes Koła TSP w Piekielniku, kolporter czasopisma Život.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymał:

Ignác Jazovský – członek Komisji Rewizyjnej ZG TSP, prezes Koła TSP w Piekielniku, kolporter czasopisma Život.

Zobacz także:

hiperłączacze

Piekelnik


Koło TSP Podszkle

Obecne prezesem Koła TSP jest Jozef Pytel.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymał:

Jozef Pytel – prezes Koła TSP w Podszlu, kolporter czasopisma Život.

Zobacz także:

hiperłączacze

Podszkle / Podsklie


Koło TSP Podwilk

Obecne prezesem Koła TSP jest Krištof Pieronek, wiceprezesem Eduard Prilinský, sekretarzem Jozef Rusnak.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymały:

Eduard Prilinský – członek Zarządu Głownego TSP, wiceprezes Koła TSP w Podwilku, kolporter czasopisma Život,

Genovéva Prilinská – prezes Oddziału TSP na Orawie,

Eugen Bosak – członek Koła TSP w Podwilku, długoletni członek teatru Ondrejko,

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymały:

Krištof Pieronek – prezes Koła TSP w Podwilku,

Božena Bryjová – członek Zarządu Koła TSP w Podwilku, kierownik Domu Kultury Słowackiej w Podwilku oraz świetlicy TSP w Jabłonce,

Anna Zboreková – kierownik zespołu Magnes a Magnesik w Podwilku,

Krisítna Gribáčová – folklorystka, długoletnia kierowniczka ZF Kumoratky oraz świetlicy TSP w Podwilku,

Mária Niedzielaková – była nauczycielka języka słowackiego w Podwilku.

Zobacz także:

hiperłączacze

Dom Kultury Słowackiej w Podwilku

Podwilk


Koło TSP Podsarnie

Obecne prezesem Koła TSP jest Ján Zonzel.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymały:

Ján Zonzel – prezes Koła TSP w Podsarniu.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymały:

Augustína Laciaková – sekretarz Koła TSP w Podsarniu, kolporter czasopisma Život.

Zobacz także:

hiperłączacze

Podsarnie


Koło TSP Lipnica Wielka

Obecne prezesem Koła TSP jest Karol Michaľák.

Zobacz także:

hiperłączacze

Lipnica Wielka


Koło TSP Lipnica Wielka – Pryzwarówka

Obecne prezesem Koła TSP jest Małgorzata Bandyková.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymały:

Vendelín Vontorčík – wiceprezes Koła TSP w Lipnicy Wielkiej – Przywarówce

Zobacz także:

hiperłączacze

Lipnica Wielka

Koło TSP Lipnica Wielka – Kyczory

Obecne prezesem Koła TSP jest Emil Karkoška.

Zobacz także:

hiperłączacze

Lipnica Wielka


Koło TSP Zubrzyca Górna

Obecne wiceprezesem Koła TSP jest Ján Pavlák.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymały:

Vladislava Bogaczová – członek Zarządu Oddziału TSP na Orawie, kolporter czasopisma Život, była nauczycielka języka słowackiego w Zubrzycy Górnej,

Lýdia Mšalová – członek Koła TSP w Zubrzycy Górnej, była nauczycielka języka słowackiego

Zobacz także:

hiperłączacze

Zubrzyca Górna


Koło TSP Śląsk

Obecne prezesem Koła TSP jest Jozef Grapa.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymały:

Bronislav Knapčík – członek Zarządu Głównego TSP, sekretarz Koła TSP w Śląsku,

Jozef Grapa – prezes Koła TSP w Śląsku.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymał: Krištof Knapčík – skarbnik Koła TSP w Śląsku.


Koło TSP Kraków

Obecne prezesem Koła TSP jest Marián Smondek.

W 2017 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce przyznało medale dla najbardziej zasłużonych żyjących członków organizacji.

Złoty medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymały:

Jerzy M. Bożyk – honorowy prezes Koła TSP w Krakowie, skarbnik Koła TSP w Krakowie.

Srebrny medal za zasługi dla Towarzystwa Słowaków w Polsce otrzymały:

Jacek Janiczko – członek Koła TSP w Krakowie,

Jolanta Korczyńska – sekretarz Koła TSP w Krakowie,

Jerzy S. Lątka – historyk, socjolog,

Milica Majeriková-Molitoris – członek Koła TSP w Krakowie, historyk, redaktor czasopisma Život,

Anna Sołtys – członek Koła TSP w Krakowie,

František Šoltýs – były urzędujący członek ZG, członek Koła TSP w Krakowie.

Zobacz także:

hiperłączacze

Dom Kultury Słowackiej w Krakowie

Galeria sztuki słowackiej TSP

Konkurs plastyczny im. Ludwika Korkoša

Tramwaj poezji

Czasopismo Život

Kurs języka słowackiego

Drukarnia i Wydawnictwo TSP