MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica – Vznešený mecén slovenského národa Tomáš Červeň z Chyžného na Orave

5.00

1 € / 5 PLN

Kategorie: ,

Opis

Publikácia o jednom z najvýznamnejších slovenských národovcov 19. storočia Tomášovi Červeňovi, ktorý pochádzal z oravskej obce Chyžné (dnes na Orave v Poľsku). Národné noviny o ňom napísali: „ Tomáš Červeň bol muž vysokoučený, srdca šľachetného, dobročinný, vrelý podporovateľ vied a umenia, zvlášte slovesnosti slovenskej, úprimne oddaný národu svojmu. Blízky i ďaleký svet znal, ctil a vážil statočnosť Jeho bezúhonnú, a dozajista pamiatka tejto udržaná bude vo vďačnej pamäti, na dlhé mnohé roky. Ale veliká bola i skromnosť Jeho. Pracoval, účinkoval, dejstvoval podľa síl svojich, ale v jeho živote nenájdete jednej doby, žeby lebo zásluhami svojimi bol sa chlubil, alebo kedy opustil bol medze skromnosti. Ba často pozdávalo sa, a to úprimným priateľom Jeho, že táto skromnosť je i nemiestna. A ruka v ruke so statočnosťou a skromnosťou stúpala obetavosť Jeho. Dôkazy tejto obetivosti bohate poskytoval cez celý svoj život. (…) Daj mu Bôh večnú slávu a večná i vďačná mu pamäť v národe!

rok vydania: 2023

počet strán: 32

jazyk: slovenský

ISBN 978-83-8111-312-0