MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica  – Nedeca

40.00

10 € / 40 PLN

Kategorie: ,

Opis

Prvá zo série monografií spišských obcí pripojených k Poľsku, vydaná pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky. Plnofarebná, graficky príťažlivo spracovaná publikácia ponúka históriu obcí Nedeca a Nedeca-Zámok od ich vzniku až po súčasnosť. Pútavo písané dejiny sú doplnené prehľadnými časovými priamkami, farebnými fotografiami, dobovými dokumentmi, demografickými tabuľkami, rodostromami, spomienkami Nedečanov i významných návštevníkov obce, zaujímavosťami či dodnes nevyriešenými tajomstvami. Nechýbajú ani významné osobnosti, ktoré sa tu narodili, vrátane známeho slovenského umelca Michala Dočolomanského, ako aj pramene, kde možno nájsť ďalšie informácie. Je to monografia o ľuďoch, udalostiach a myšlienkach, ktoré kreovali život nielen v samotnej obci, ale aj v širšom geografickom kontexte – na Slovensku, v Uhorsku, Poľsku, strednej Európe, ba dokonca aj na americkom kontinente.

rok vydania: 2020

počet strán: 480

jazyk: slovenský, resumé –anglický

ISBN 978-83-8111-242-0