KRÓL, Michal – Mariánske spevy v živej ľudovej tradícii v obci Kacvín

20.00

5 € / 20 PLN

Opis

Publikácia približuje tradíciu spievania mariánskych spevov v severospišskej obci Kacvín, kde ich aj po vyše sto rokoch od prvého pripojenia k Poľskej republike možno naďalej pri svätých omšiach počuť v slovenskom jazyku. Podáva historické korene tejto tradície, ako aj súčasný stav, a to na základe terénneho výskumu medzi najstaršími obyvateľmi Kacvína. V druhej časti autor prezentuje zozbierané spevy, uvádza ich pravdepodobné zdroje a zaznamenané odchýlky v texte či melódii. Výnimočnosť tejto publikácie spočíva najmä v zachovaní textu a melódie spomínaných slovenských spevov, a to jednak v súvislosti s postupným vytláčaním slovenskej duchovnej piesne zo svätých omší v kacvínskom kostole, ako aj vzhľadom na unikátnosť týchto spevov. Viaceré z nich sa pritom zachovali už len v pamäti najstarších obyvateľov a bola to tak posledná príležitosť na ich zaznamenanie a zachovanie pre budúce generácie.

 

rok vydania: 2022

počet strán: 126

jazyk: slovenský

ISBN 978-83-8111-267-3