Polsko-słowacki konkurs fotograficzny

 

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” oraz Towarzystwo Słowaków w Polsce,
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie i Stacja Muzeum w Warszawie

ogłaszają Polsko-Słowacki otwarty konkurs fotograficzny

„Najpiękniejsze szlaki turystyki kolejowej Polski i Słowacji”

którego celem jest przybliżenie, wypromowanie i przedstawienie na fotogramach regionów związanych z podróżą koleją. Jak również dokumentowanie miejsc zabytkowych i zachowanie ich stanu faktycznego na fotografii, a także zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań, eksplorowania zagrożonych degradacją przestrzeni oraz zachowania tych miejsc. Konkurs stanowi także pretekst do zwrócenia uwagi na problem rewitalizacji zabytków. Należy wskazać, że z każdym tego typu miejscem wiążą się historie ludzi, kształtowanie pokoleń i poczucia tożsamości.

Więcej informacji w Regulaminie

 

Licznik wizyt

13778
Wejść w tym miesiącu: 5407