Poľsko-slovenská fotografická súťaž

 

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
Spolok Slovákov v Poľsku
Muzeum Sportu i Turystyki vo Varšave
Stacja Muzeum vo Varšave

vyhlasujú poľsko-slovenskú fotografickú súťaž

NAJKRAJŠIE TRASY ŽELEZNIČNEJ TURISTIKY V POĽSKU A NA SLOVENSKU

ktorej cieľom je priblíženie, propagácia a prezentácia regiónov spojených s cestovaním po železniciach prostredníctvom fotografie, ako aj zdokumentovanie pamiatkových miest a zachovanie ich skutočného stavu na fotografii a súčasne inšpirovanie účastníkov k tvorivému hľadaniu, skúmaniu priestorov ohrozených degradáciou a zachovanie týchto miest. Súťaž je tiež príležitosťou obrátiť pozornosť na problém obnovy pamiatok. Je potrebné zdôrazniť, že s každým takýmto miestom sa spájajú osudy ľudí, formovanie generácií a pocitu identity.

 

Viac sa dozviete v Pravidlách

 

Licznik wizyt

13859
Wejść w tym miesiącu: 5488