szkolnictwo

448383225_8013434275374167_3627831422239617593_n

Zielona szkoła w Mýte pod Ďumbierom

W dniach 21 – 30 czerwca 2024 roku uczniowie uczęszczający na zajęcia z języka słowackiego w szkołach podstawowych w Krempach oraz Nowej Białej wzięli udział w letniej szkole przyrodniczej w Mýte pod Ďumbierom.

448406668_786453093470424_3008607588532513900_n

Uczniowie języka słowackiego zwiedzali Słowację

Lepiej raz zobaczyć, niż sto razy usłyszeć – mówi słowackie przysłowie. Ale absolutnie najlepszą rzeczą jest doświadczyć tego przynajmniej raz. Przekonali się o tym uczniowie języka słowackiego, którzy wraz ze swoimi nauczycielami i rodzicami udali się na Słowację, aby zwiedzać jej piękne zakątki, słuchać tajemniczych bajek oraz rozkoszować się słodkim smakiem i aromatem ojczyzny swoich przodków.

net

Dzień Słowackiej Poezji i Prozy im. Františka Kolkoviča 2024

Dnia 20 maja 2024 roku w Domu Słowackim w Wyżnych Łapszach zabrzmiały słowackie wiersze i proza. Odbył się tam konkurs recytatorski uczniów uczęszczających na lekcje języka słowackiego w szkołach podstawowych w Polsce. W Dniu Poezji i Prozy Słowackiej im. Františka Kolkoviča wzięło udział 25 najlepszych recytatorów z Jurgowa, Nowej Białej, Krempach, Łapsz Wyżnych, Kacwina, Niedzicy, Podwilka oraz Wielkiej Lipnicy.

2024 BA komisia

Posiedzenie Komisji ds. szkolnictwa oraz edukacji

Dnia 6 maja odbyło się w Bratysławie posiedzenie Komisji ds. Szkolnictwa i Edukacji Urzędu ds. Słowaków mieszkających za granicą (ÚSŽZ) w ramach Sekcji ds. Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ÚSŽZ, w tym przewodnicząca Dagmar Repčeková, dyrektor Departamentu Pomocy Rozwojowej i Usług Zapewnienia Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji, Badań, Rozwoju i Młodzieży Martina Malíková, przewodnicząca Komitetu ds. Edukacji, Nauki, Młodzieży i Sportu Rady Narodowej Republiki Słowackiej Paula Puškárová, a także przedstawiciele Słowaków z Węgier, Serbii, Rumunii, Chorwacji oraz Polski.

2024 Kacvin sutaz

Poznaj Słowację – ojczyznę swoich przodków

W ostatni piątek kwietnia 2024 odbył się w Domu Słowackim w Kacwinie Konkurs wiedzy „Poznaj Słowację – ojczyznę swoich przodków”, którego organizatorem jest Towarzystwo Słowaków w Polsce. Uczniowie języka słowackiego rywalizowali w trzyosobowych grupach oraz odpowiedzieli na 10 pytań dotyczących Słowacji.

421910130_18028709272855992_2567050569525901243_n-19.03.19

Wyróżnienie dla Towarzystwa Słowaków w Polsce

Rektor Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Vladimír Hiadlovský przyznał Towarzystwu Słowaków w Polsce Nagrodę AGITO PRO MINORICA SLOVACA za wieloletnią pracę na rzecz mniejszości słowackiej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem edukację młodych pokoleń.

Dzień poezji i prozy słowackiej Františka Kolkoviča

 

 

WARUNKI KONKURSU

Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych na Spiszu i Orawie w Polsce, uczęszczających na nauczanie języka słowackiego. Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

I młodsi uczniowie (0 – IV klasa SP)

II starsi uczniowie (V – VIII klasa SP)

Uczestnicy konkursu prezentują dowolne słowackie utwory poetyckie lub fragmenty prozy.

W konkursie może wziąć udział dwóch uczniów z każdej grupy wiekowej w szkołach, w których na język słowacki uczęszcza mniej niż 10 uczniów, a trzech uczniów z każdej grupy wiekowej w szkołach, w których na język słowacki uczęszcza ponad 10 uczniów.

Czas deklamowanych utworów nie może przekraczać 8 minut.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych przez Towarzystwo Słowaków w Polsce oraz na wykonanie i opublikowanie fotografii w czasopiśmie Život oraz stronie internetowej i portalach społecznościowych TSP.

 

OCENA

Członkowie jury po wysłuchaniu utworów uwzględnią następujące kryteria:

– dobór repertuaru

– interpretację utworu

– prawidłową wymowę

– ogólne wrażenie artystyczne

 

Uczestnicy i laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

     Koszty dojazdu uczniów i nauczycieli zapewnia organizator.

 

Formularz zgłoszenia do konkursu oraz informację dotyczące RODO można pobrać tutaj.

 

 
                 
 
 

Licznik wizyt

34850
Wejść w tym miesiącu: 3215