Wyróżnienie dla Towarzystwa Słowaków w Polsce

Rektor Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Vladimír Hiadlovský przyznał Towarzystwu Słowaków w Polsce Nagrodę AGITO PRO MINORICA SLOVACA za wieloletnią pracę na rzecz mniejszości słowackiej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem edukacji młodego pokolenia. Nagroda została udzielona z okazji 30-lecia Centrum Metodycznego UMB dla Słowaków Żyjących Za Granicą. W imieniu Towarzystwa Słowaków w Polsce odebrał ją sekretarz generalny Ludomir Molitoris.

Licznik wizyt

34848
Wejść w tym miesiącu: 3213