Spotkanie koordynacyjne Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej

W dniu 26 stycznia 2024 r. odbyło się w Bratysławie spotkanie koordynacyjne Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej w sprawie harmonogramu działań dla Słowaków żyjących za granicą w zakresie edukacji w 2024 roku. Uczestniczyli w nim delegaci z zagranicy: z Polski, Węgier, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Ukrainy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, a także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Spraw Europejskich RS, Biura ds. Słowaków Żyjących Za Granicą, Studia Academica Slovaca – Centrum Języka Słowackiego jako Języka Obcego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie oraz Wydziału Pedagogicznego i Centrum Metodycznego Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Podczas sesji dokonano oceny programów edukacyjnych zrealizowanych w ubiegłym roku, a jednocześnie przedstawiono ogólny zarys programów na 2024 rok. Towarzystwo Słowaków w Polsce na posiedzeniu reprezentowali sekretarz generalny Ludomir Molitoris oraz redaktor czasopisma Život Milica Majeriková-Molitoris.

Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej na wniosek polskich nauczycieli przygotowało pomoce dydaktyczne, które zostaną przekazane nauczycielom w szkołach, w których jest nauczany język słowacki.

Licznik wizyt

13841
Wejść w tym miesiącu: 5470