Ewa Kozioł

6

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej księdzu biskupowi Dominikowi Kalacie SJ w Koszycach

Konfederacja Więźniów Politycznych Słowacji uczciła w dniu 26 sierpnia 2023 w Koszycach 5 rocznicę śmierci tajnie wyświęconego biskupa, więźnia politycznego i członka batalionu techniczno-pomocniczego w Czechosłowackiej Armii biskupa Dominika Kalaty SJ.

Msza święta wspomnieniowa odbyła się w kościele jezuickim Serca Jezusowego w Koszycach. Głównym celebransem był eparcha koszycki Cyril Vasiľ SJ razem z proboszczem niniejszej parafii Jozefem Amrichem SJ i dalszymi księżmi.

zapr-int

XXVII FAŠIANGY-OSTATKI 2023

11.02.2023 r. (sobota)
12.02.2023 r. (niedziela)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (karty uczestnika)
wraz z oświadczeniem o prawach autorskich  i RODO na adres, ewentualnie na e-mail
Towarzystwa Słowaków w Polsce najpóźniej do 5 lutego 2023 r.

Życzenia świąteczne

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2023

życzy

Towarzystwo Słowaków w Polsce

i Redakcja Život

Veselé Vianoce a úspešny nový rok 2023

praje

Spolok Slovákov v Poľsku

a redakcia Život

Licznik wizyt

21446
Wejść w tym miesiącu: 4876