Zasadnutie Zmiešanej komisie vlády a národnostných a etnických menšín

Generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris sa na prelome júna a júla 2024 zúčastnil zasadnutia Zmiešanej komisie vlády a národnostných a etnických menšín vo Varšave. Posledný júnový deň sa stretli čelní predstavitelia menšín navzájom a prvý júlový deň malo svoje miesto ich stretnutie so zástupcami vlády v sídle Ministerstva vnútra a administratívy Poľskej republiky.

Počas zasadnutia prerokovali záležitosti ohľadom osvety o menšinách, odpovede vlády na Bilančnú uzávierku 2023, informácie o plánovanej výške prostriedkov na realizáciu úloh spojených s ochranou, udržiavaním a rozvojom kultúrnej identity národnostných menšín a etnických skupín i zachovanie a rozvoj regionálnych jazykov na rok 2025 a možnosti navýšenie prostriedkov v roku 2024. Hovorili tiež o zásadách priznávania dotácií na rok 2025, či programe „Štít východ“ a jeho význame pre menšiny. Samostatným bodom bola situácia Spolku Slovákov v Poľsku.

Licznik wizyt

36556
Wejść w tym miesiącu: 4921