Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Sekretarz Generalny Towarzystwa Słowaków w Polsce Ludomir Molitoris wziął udział na przełomie czerwca i lipca 2024 roku w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie. W ostatnim dniu czerwca odbyło się spotkanie czołowych przedstawicieli mniejszości, a w pierwszym dniu lipca w siedzibie Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji RP z przedstawicielami rządu.

Podczas sesji poruszono kwestie związane z oświatą mniejszości, odpowiedzią strony rządowej na Bilans otwarcia 2023, informacją o planowanej wysokości środków na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego na 2025 rok oraz możliwości zwiększenia tych środków w 2024 roku. Rozmawiano także o zasadach przyznawania dotacji MSWiA na 2025 rok, czy programie „Tarcza Wschód” i jego znaczeniu dla mniejszości narodowych i etnicznych. Odrębnym punktem była sytuacja Towarzystwa Słowaków w Polsce.

Licznik wizyt

36556
Wejść w tym miesiącu: 4921