Zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie

Dňa 6. mája sa v Bratislave konalo zasadnutie Komisie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre školstvo a vzdelávanie v rámci Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu. Rokovaní sa zúčastnili predstavitelia ÚSŽZ, vrátane predsedníčky Dagmar Repčekovej, riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Martina Malíková, predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Paula Puškárová, ako aj zástupcovia Slovákov z Maďarska, Srbska, Rumunska, Chorvátska a Poľska. Okrem vyhodnotenia hlavných aktivít za predchádzajúci rok sa diskutovalo o učebniciach a pomôckach, žiackych súťažiach, dotačnom informačnom systéme ÚSŽZ, príprave Stálej konferencie i ďalších témach. V mene Spolku Slovákov v Poľsku vystúpili generálny tajomník Ľudomír Molitoris a redaktorka Života Milica Majeriková-Molitoris, ktorí ocenili organizáciu letných táborov, podporu žiackych výletov na Slovensko i podporu pri nákupe učebníc a cvičebníc slovenského jazyka. Pripomenuli, že popri vzdelávaní by sa nemalo zabúdať ani na výskum a následnú implementáciu jeho výsledkov do vzdelávacieho systému. Padli tiež viaceré kritické pripomienky, a to najmä ohľadom spomínaného dotačného systému.

Licznik wizyt

21431
Wejść w tym miesiącu: 4861