Posiedzenie Komisji ds. szkolnictwa oraz edukacji

Dnia 6 maja odbyło się w Bratysławie posiedzenie Komisji ds. Szkolnictwa i Edukacji Urzędu ds. Słowaków mieszkających za granicą (ÚSŽZ) w ramach Sekcji ds. Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ÚSŽZ, w tym przewodnicząca Dagmar Repčeková, dyrektor Departamentu Pomocy Rozwojowej i Usług Zapewnienia Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji, Badań, Rozwoju i Młodzieży Martina Malíková, przewodnicząca Komitetu ds. Edukacji, Nauki, Młodzieży i Sportu Rady Narodowej Republiki Słowackiej Paula Puškárová, a także przedstawiciele Słowaków z Węgier, Serbii, Rumunii, Chorwacji oraz Polski. Oprócz oceny głównych działań za poprzedni rok, omówiono również podręczniki i zeszyty ćwiczeń, konkursy dla studentów, system dotacyjny ÚSŽZ, przygotowanie Stałej Konferencji i inne tematy. W imieniu Towarzystwa Słowaków w Polsce wypowiadali się Sekretarz Generalny Ľudomír Molitoris i redaktor Života Milica Majeriková-Molitoris, którzy docenili organizację obozów letnich, wsparcie wycieczek szkolnych na Słowację oraz wsparcie zakupu podręczników i zeszytów ćwiczeń do języka słowackiego. Przypomnieli, że obok edukacji nie należy zapominać także o pracy badawczej oraz późniejszym wdrażaniu jej wyników do systemu edukacji. Pojawiło się także kilka uwag krytycznych, zwłaszcza dotyczących wspomnianego systemu dotacyjnego.

Licznik wizyt

21423
Wejść w tym miesiącu: 4853