Výtvarná súťaž Ludwika Korkoša 2021

Tohtoročnú výtvarnú súťaž Ludwika Korkoša s názvom

Chránené zvieratá a rastliny vo Vysokých Tatrách na Slovensku

ktorá sa uskutočnila v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave,
pokladáme za vyhodnotenú a prinášame výsledky.

Do tohtoročnej súťaže bolo zaslaných 195 prác,
z toho 108 prác do mladšej skupiny a 87 prác do staršej skupiny.
Zaslali nám ich žiaci z Oravy a Spiša, presnejšie:
z Jablonky, Jablonky-Borov, Chyžného, Pekelníka, Veľkej Lipnice, Podsklia,
Hornej Zubrice, Vyšných Lápš, Novej Belej, Jurgova, Čiernej Hory a Krempách.

Najviac prác bolo do súťaže zaslaných zo Základnej školy v Jurgove,
ktorá už viac rokov drží v tomto smere prvenstvo.
Deti sa ako každoročne posnažili a viaceré práce boli na vysokej úrovni.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Vyhodnotenie súťažných prác sa uskutočnilo v priestoroch redakcie Život 23. marca 2021.
Porotu tvorili znalkyňa výtvarného umenia a dlhoročná skúsená porotkyňa Drahoslava Skopárová,
redaktorka Milica Majeriková-Molitoris a šéfredaktorka Agáta Jendžejčíková.
Výtvarné práce prezeral zároveň
generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris.

Hodnotenia prác sa zúčastnil generálny tajomník
Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris
Trojrozmerné práce boli detailne prepracované,
čo ocenili hodnotiaci
1. miesto
v mladšej skupine
Izabela Łukasz (4. roč. ZŠ) z Krempách –
Chránené zvieratá
1. miesto
v staršej skupine
Marcel Łopuch (5. roč. ZŠ č. 2) z Podvlku –
Medveď hnedý
Všetkým účastníkom ďakujeme

za zaslané diela, učiteľom za ochotu zapájať žiakov do umeleckého prejavu a rozvíjať ich predstavivosť, výtvarné cítenie, čo je základom pre ich umelecký rast. Možno práve vďaka tohtoročnej súťažnej téme sa účastníci dozvedeli o unikátnych i vzácnych endemitoch slovenských Vysokých Tatier. Z odmenených prác bude zostavená putovná výstava spolu s katalógom víťazných prác, ktorá bude postupne prezentovaná v Galérii slovenského umenia SSP v Krakove, v klubovni SSP v Jablonke, v Slovenskom inštitúte vo Varšave, v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej a v slovenských domoch SSP vo Vyšných Lapšoch, Kacvíne i Podvlku.

Víťazom gratulujeme a všetkých ostatných pozývame už teraz do ďalšieho ročníka súťaže, ktorého tému vyhlásime v septembri.
Tešíme sa na Vás!

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy